Rowena Vermolen-Lodder moet als director Human Resources Netherlands van onder andere Hilton Amsterdam Airport Schiphol afscheid nemen van collega’s. Door de coronacrisis is er onvoldoende werk om iedereen in dienst te houden. Wel doet de werkgever er alles aan om deze collega’s verder te helpen. “Samen met Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam willen we mensen van werk naar werk helpen.”

Judith Wullur spreekt als adviseur van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) dagelijks met werkgevers in de regio. “Veel werkgevers worstelen: Kan ik mijn medewerkers nog in dienst houden? Wat als het niet meer lukt? En hoe kan ik ze helpen? RWC benadert deze werkgevers en kijkt samen met hen wat er mogelijk is om de werkgever te ontlasten en personeel verder te helpen.”

Als Rowena door Judith wordt gebeld is ze snel geïnteresseerd in de aanpak van RWC. Deze aanpak is erop gericht om medewerkers, voor wie geen plaats meer is, op basis van skills en competenties van werk naar werk te helpen. Dat doet RWC door niet alleen naar het cv, maar breder naar iemands vaardigheden te kijken om tot een succesvolle match met een andere werkgever te komen. Rowena: “Judith adviseerde me om als werkgever samen met RWC te inventariseren wat deze collega’s met hun skills en competenties nog meer kunnen doen op de arbeidsmarkt, ook in andere sectoren dan de horeca. En als ik mijn collega’s daarbij kan helpen, dan doe ik dat uiteraard graag.”

Hilton Amsterdam Airport Schiphol: wachten tot het restaurant weer open kan

Skills en competenties

Maar wat zijn dan precies die skills en competenties? Judith Wullur legt uit: “Skills en competenties zijn het geheel van kennis, vaardigheden en houdingen van een persoon. Daarbij kun je onderscheid maken tussen harde en zachte skills. Bij die eerste gaat het om de meer functionele en technische vaardigheden die je moet hebben om een bepaald beroep te kunnen uitoefenen, zoals een heftruck kunnen besturen. Soft skills zijn persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele eigenschappen zoals flexibiliteit, klantgerichtheid, creativiteit of kunnen samenwerken, en zijn inzetbaar in meerdere beroepen en sectoren. Competenties staan op een iets hoger niveau: het slaat op het totaal van het vermogen, het gedrag en de kennis die iemand moet hebben om bepaalde skills toe te kunnen passen.”

Binnen de organisatie van Hilton is werken met competenties geen onbekend terrein. Rowena: “Bij Hilton is het mogelijk om op basis van competenties en motivatie binnen de organisatie te groeien. Daar staan we voor. Zelf werd ik ooit door mijn manager gestimuleerd om van de afdeling Reserveringen over te stappen naar Human Resources en door te groeien. Inmiddels werk ik hier 22 jaar en dat is bij Hilton geen uitzondering. Des te moeilijker is het om gewaardeerde collega’s met uitstekende skills en competenties te zien vertrekken.”

‘Wat kun je met je skills in andere sectoren?’

Uitgaan van skills en competenties is voor veel werkgevers en vertrekkende werknemers in deze moeilijke situatie een positieve manier om naar de toekomst te kijken. Judith: “We denken in mogelijkheden: wat kan er wél? Zo heeft een hotelreceptionist de klantvriendelijkheid die nodig is voor de functie van klantenservicemedewerker. En sommige medewerkers hebben mogelijk interesse om zich te laten omscholen naar een beroep waar veel vraag naar is. Denk bijvoorbeeld aan de medewerker in de zorg, logistiek of IT. RWC kijkt over de sectoren heen, helpt werkgevers en werknemers te onderzoeken wat mogelijk is en vervolgens de verbinding te maken met andere werkgevers en opleiders in de regio.”

 

Matchingsplatform

Na een presentatie van Judith voor de HR-managers van Hilton Nederland spreken ze vervolgens af om medewerkers die daar behoefte aan hebben in contact te brengen met RWC. Rowena: “We hebben alle betrokken medewerkers een informerende brief gestuurd en doorverwezen naar RWC. Ook kunnen de medewerkers nu gebruik maken van online matchingsplatform HalloWerk naar Werk, waarin zij zich op basis van een skillsgericht profiel kunnen presenteren aan werkgevers en zelf vacatures kunnen zoeken.”

‘Je wilt op een goede manier afscheid nemen’

Inmiddels hebben twee medewerkers een nieuwe baan gevonden, vertelt Judith. “Je baan kwijtraken is niet niks. De omschakeling maken naar nieuwe kansen kan niet in één dag. Toch vond een receptionist van Hilton Amsterdam Airport Schiphol al een nieuwe baan bij een zakelijk hotel. En een kok van Hilton Amsterdam werkt nu bij een stichting. Zij konden dus zelfs in hun eigen beroep blijven werken. Voor alle werkgevers en werknemers die hulp kunnen gebruiken kan RWC zulke verbindingen met andere werkgevers en partners in de regio maken.”

De dienstverlening van RWC is volgens Rowena waardevol voor zowel werkgever als werknemer. Rowena: “Zakelijk gezien is het duidelijk: het ontslaan van goed en betrokken personeel is kapitaalvernietiging en zou je het liefst voorkomen. Maar deze situatie doet ook echt wat met onze organisatie op emotioneel vlak. Je wilt mensen een steuntje in de rug geven en op een goede manier afscheid nemen.” En volgens Judith moeten werkgevers daar niet te lang mee wachten. “Het is goed om een plan B voor je werknemers te hebben. Als het niet lukt om werknemers in dienst te houden, dan komen ze in de WW terecht. Dat kun je voorkomen door eerder na te denken over de mogelijkheden van werk-naar-werk trajecten.”