Werken in de culturele en creatieve sector

Werkdesk Kunst en Cultuur

Informatie, advies en ondersteuning

Voor het stimuleren van een weerbare, wendbare en eerlijke culturele en creatieve sector (CCS) is de Werkdesk Kunst en Cultuur opgericht. We zijn er voor zzp’ers, medewerkers, werkgevers en organisaties. We geven advies en bieden mogelijke financiering aan voor om- en bijscholing van jou of van je medewerkers. Samen werken we met de sector mee aan oplossingen op het gebied van werk en personeelsbeleid om zo jouw, jullie positie in de arbeidsmarkt te versterken.

Meer informatie? Neem contact met ons op om te bespreken wat er voor jou of jullie mogelijk is. Kijk op deze pagina of jouw vraag ertussen staat of volg onze updates via Linkedin pagina werken in de culturele en creatieve sector.

Wat we doen:

Strategisch personeelsgesprek

De Werkdesk Kunst en Cultuur biedt een gratis adviesgesprek aan waarin we jouw vragen rondom strategische personeelsplanning samen met één van onze adviseurs bespreken. Meer weten of een afspraak inplannen?

Mail de Werkdesk

Neem contact op

Ik wil meer weten

Bel mij terug

Heb je werkgerelateerde vragen?

Laat je informeren
Voor zzp’ers die zich willen professionaliseren en verder willen kijken
 • Als je denkt aan om- of bijscholing dan kun je altijd bij ons terecht voor advies en informatie. Wellicht is via ons een tegemoetkoming voor jouw opleidingskosten mogelijk. Neem contact met ons op.
 • Als je weet welke opleiding je wilt volgen, ga dan naar de site van Werktuig PPO. Zij kunnen ⅓ van je opleidingskosten bijdragen. Daar bovenop biedt de Gemeente Amsterdam t/m december 2023 een extra bijdrage van ⅓ aan. Lees wel eerst de voorwaarden van de gemeente Amsterdam goed door.
 • Een STAP subsidie van het UWV van 1.000,- euro is mogelijk, maar dan alleen bij OCW erkende opleidingen. STAP loopt t/m december 2023. Bezoek de website voor meer informatie.
 • Als je weet wat je wilt, dan kan een cultuurlening jou in staat stellen om uitgaven te doen voor ideeën en/of projecten die bijdragen aan het verstevigen van je beroepspraktijk of een omscholing.
 • Als je denkt aan een switch in jouw carrière dan kun je altijd bij ons terecht. We hebben loopbaancoaches die het gesprek met jou aan gaan. Neem contact met ons op.
 • Werk je bij de Orkesten, Poppodia, Festivals of de Nationale Opera & Ballet? Of werk je in loondienst bij een dans-, muziek- of theatergezelschap? Dan is de Loopbaan APK Cultuur van WerktuigPPO misschien iets voor jou.

 

 • Verzeker jezelf tegen een ongeluk, ziekte en andere zaken waardoor je tijdelijk of permanent jouw vak niet meer kunt uitoefenen. Speciaal voor zzp’ers in de creatieve en culturele sector is het ‘Zelfverzekerd Budget’  van Oog voor Impuls vrijgemaakt. Je kan ook kijken of een Broodfonds iets voor jou is. Belangrijkste is dat je je bewust bent van de risico’s die jij (en jouw gezin) lopen als je geen maatregelen tegen arbeidsongeschiktheid neemt.
 • De Kunstenbond is de vakbond van de culturele en creatieve sector.
 • Voor een overzicht van brancheorganisaties en vakbonden binnen de culturele en creatieve sector, ga naar de website van Cultuur+Ondernemen.
 • Of je nu in de zorg of in de culturele en creatieve sector werkt, CNV, FNV, ZZP Nederland en meer zetten zich in voor zzp’ers. Voor een overzicht ga naar het Ondernemersplein van de KvK.
Voor werknemers die zich willen ontwikkelen en verder willen kijken
 • Werk je bij de Orkesten, Poppodia, Festivals of de Nationale Opera & Ballet? Of werk je in loondienst bij een dans-, muziek- of theatergezelschap? Dan is de Loopbaan APK Cultuur van Werktuig PPO misschien iets voor jou.
 • Als je denkt aan een switch in jouw carrière dan kun je altijd bij ons terecht. We hebben loopbaancoaches die het gesprek met jou aan gaan. Neem contact met ons op.
 • Als je denkt aan om- of bijscholing dan kun je altijd bij de Werkdesk terecht voor advies en informatie. Wellicht is via ons een tegemoetkoming voor jouw opleidingskosten mogelijk. Neem contact op.
 • Wil je een opleiding volgen? Kijk eens op de site van Werktuig PPO. Zij nemen 1/3 van de kosten voor hun rekening en jouw werkgever kan wellicht ook bijdragen.
 • Een STAP subsidie van het UWV van 1.000,- euro is ook mogelijk, maar dan alleen bij OCW erkende opleidingen. STAP loopt t/m december 2023.
 • Als je meer wilt weten over je arbeidsvoorwaarden, wat de consequenties zijn bij ziekte of ontslag, neem dan contact op met de VAK beweging voor een onafhankelijk advies.
 • Welke stappen kun je zelf in zetten in het regelen van je arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden? Ga naar Aan de slag in de culturele en creatieve sector van digiPACCT. Deze praktische gids helpt je op weg.
 • Voor advies over je loopbaan, waar je naartoe wilt, neem contact op met de VAK beweging.
 • Als je in de danswereld werkt en binnenkort stopt met dansen vind je meer informatie over je mogelijkheden op Omscholing Dansers Nederland.
 • Voor musici, andere podiumkunstenaars kijk op de website van het Sociaal Fonds Podiumkunsten, zij kunnen helpen je vervolgstappen uit te werken.
 • Bereken je pensioen met deze handige tool op Mjn Pensioenoverzicht. Deze site wordt beheerd door de Stichting Pensioenregister. Het is een onafhankelijke stichting.
 • Heb je wel een pensioenregeling? Check jouw pensioenvoorwaarden. Voor meer inspiratie gan naar Zoé, de Ziener Zonder Personeel en De Kunst van Later.
 • Met het stimuleringsbudget ‘Nu voor Later’ (van Oog voor Impuls) kan je een tijdelijke bijdrage krijgen voor de opbouw van je pensioen als je dat zelf moet doen of meer nodig blijkt te hebben.
 • De Kunstenbond is de vakbond van de culturele en creatieve sector. Ook voor werknemers.
 • Wil je lid worden van een vakbond of brancheorganisatie maar je weet niet welke? Op de website van Cultuur+Ondernemen staat een actueel overzicht.
 • In eerste instantie ga naar je manager of leidinggevende. Als dat niet kan, of je dat niet durft, check dan of er een interne of externe vertrouwenspersoon is bij jouw organisatie. Deze persoon kan jou zeer vertrouwelijk bijstaan.
 • Voor de culturele en creatieve sector is Mores opgericht. Dit is een onafhankelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.
 • Wil je een overzicht? Ga naar de pagina grensoverschrijdend gedrag in de cultuursector van de Code Diversiteit & Inclusie .
Voor werkgevers of ondernemers die vragen hebben over personeel en inhuur
 • De Werkdesk Kunst en Cultuur De Werkdesk Kunst en Cultuur biedt een gratis adviesgesprek aan waarin we jouw vragen rondom strategische personeelsplanning samen met één van onze adviseurs bespreken. Neem contact met ons op als je interesse hebt.
 • digiPACCT is hét platform voor Human Resource (HR) en arbeidsvoorwaarden. Het is voor iedereen met HR-taken in de culturele en creatieve sector. Samenwerking, netwerken en het delen van kennis staan centraal.  Klik hier voor alle info.
 • De HR-voucher biedt culturele en creatieve instellingen ondersteuning aan bij hun HR- en organisatiebeleid. Helaas worden op dit moment geen aanvragen meer in behandeling genomen omdat het subsidieplafond is bereikt. Voor nieuws, hou de website van de HR voucher in de gaten of neem contact met ons op.
 • Met de hele organisatie, afdeling of team gezamenlijk een vraagstuk aanpakken? Via het het Social Fonds Podiumkunsten is het mogelijk om een bijdrage te ontvangen.
 • Of je vraag nu over zakelijke ontwikkeling, financiering of besturen gaat: jouw vraag staat centraal. Met een oriëntatiegesprek van één uur helpt Cultuur+Ondernemen je hierbij.
 • Platform Cultuurherstel verbindt het bedrijfsleven met culturele organisaties door middel van coaching en advies.
 • Het programma Oog voor Impuls, Zekere Zaak biedt regelingen aan voor werkgevers. Bijvoorbeeld het in (vaste) dienst nemen van zzp’ers of het afsluiten van een pensioenregeling.
 • Oog voor Impuls ‘Fix je AOV‘, biedt netwerkorganisaties aan om voor zzp’ers voorlichtingsbijeenkomsten rondom het thema arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen (AOV’s)  te organiseren. ‘Fix je AOV’ is een speciale regeling rondom ondersteuning en begeleiding van dit proces.
 • Krijg inzicht in welke financieringsmogelijkheden er bestaan voor jouw financieringsvraag. Verdiep je kennis over verschillende vormen naast subsidies zoals informeel investeren en crowdfunden. Kijk op de Culturele Financieringswijzer van Cultuur+Ondernemen voor een overzicht van mogelijkheden.
 • Cultuur+Ondernemen heeft verschillende leningen, passend bij instellingen en organisaties.
 • Met de hele organisatie, afdeling of team gezamenlijk een vraagstuk aanpakken? Via het het Social Fonds Podiumkunsten is het mogelijk om een bijdrage te ontvangen.
 • Kampt jouw organisatie met financiële problemen, heb je oplopende schulden privé en / of zakelijk? De gemeente Amsterdam denkt graag met je mee om jouw / jullie situatie te verbeteren.
 • Cultuur+Ondernemen heeft dit in de aanbieding: mentoring leiderschapstrainingen en een ontwikkelprogamma voor zakelijke professionalisering.
 • Leiderschap in Cultuur (LinC) heeft een leerprogramma voor en door leidinggevenden in de culturele sector. Klik hier voor meer info.
 • Cultuur Ontwerp biedt online programma’s aan die bijdragen aan het versterken van je persoonlijk leiderschap. Klik hier voor meer info.
 • De ‘Maarten Maartens Leergang Zakelijk Leider in de culturele sector’ is ontwikkeld voor verdieping en versterking van je kennis. Klik hier voor meer info.
 • De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten biedt ondersteuning, begeleiding, motivatie en inspiratie op het gebied van leiderschap en management aan. Klik hier voor meer info.
 • De Metselarij is een leernetwerk voor jonge professionals in de podiumkunsten. Klik hier voor meer info.
 • Voor trainingen in leiderschap, cultuurparticipatie en -management en bij vragen over je organisatie en het team, kijk dan op de website van de Academie voor Cultuurmanagement voor een overzicht van mogelijkheden.
 • Of neem contact met ons op.
 • Kunsten’92 heeft een Fair Practice do-it-yourself workshop ontwikkeld zodat je weet waar je staat en met welke zaken je zelf aan de slag kan gaan. Je kunt het Fair Practice Lab bestellen via Kunsten’92. Kijk ook eens op de website van de Fair Practice Code.
 • Voor het berekenen van een cao-loon naar een zzp-tarief heeft DigiPACCT een handige rtool ontwikkeld.

 • Voor het berekenen van een kunstenaarshonorarium heeft Beeldende Kunst Nederland heeft een calculator ontwikkeld.
Een overzicht van organisaties, regelingen, rapporten en ontwikkelingen in de sector
 • Fair Practice Code
  De Fair Practice Code is niet alleen ‘fair pay’.Het is een moreel kompas voor iedereen die in of met de sector werkt. Het vraagt voortdurende reflectie op ons werk door alle partijen. De vijf waarden van de code zijn: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. 
 • Code Diversiteit & Inclusie
  Met de Code Diversiteit & Inclusie maken we de cultuursector meer inclusief. Zo maken we ruimte voor nieuwe verhalen en werken we aan een gelijkwaardige sector voor iedereen door middel van de 4 P’s: Partners, Personeel, Publiek en Programma
 • Governance Code Cultuur
  De Governance Code Cultuur helpt culturele organisaties om de governance goed in te richten. Zo kunnen mensen erop vertrouwen dat je organisatie goed wordt bestuurd, dat het toezicht goed functioneert en dat je (maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt.
 • De 3 Codes toegelicht
  In een videocollege van Cultuur+Ondernemen komen 3 experts aan het woord over het belang van de doelen en de impact die de 3 Codes kunnen hebben.
 • Mores: meldpunt ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector
  Dit meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de Nederlandse culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren. Mores en de daarvoor werkende vertrouwenspersonen zijn volstrekt onafhankelijk. Klik hier voor alle info. 
 • Ben je gediscrimineerd? Of zie je dat iemand anders dit overkomt?
  Een melding maken over racisme of discriminatie kan bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam [MDRA].
 • Sociale Veiligheid bij Podiumkunsten
  Deze stichting heeft als doel is ongewenste omgangsvormen in de sector tegen te gaan en gewenst gedrag te stimuleren. Op de website vind je documenten die gebruikt kunnen worden bij het vormgeven en implementeren van sociale veiligheid in je organisatie. Klik hier voor alle info
 • Platform ACCT
  Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst is een initiatief van het complete werkveld. Het wordt ondersteund door het ministerie van OCW. Gedragen door de belangrijkste culturele organisaties in Nederland. Opgericht met maar één doel: het verbeteren van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.
 • Kunsten ’92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.
 • De Creatieve Coalitie is een koepelvereniging voor iedereen die werkt in de culturele en creatieve sector. Het bestaat uit 44 belangenorganisaties die de stem vertegenwoordigen van 40.000 creatieve makers en uitvoerenden.  Ze werken aan een betere sociaal-economische positie van werkenden. Landelijk, regionaal en lokaal
 • Voor een overzicht van beroeps- en belangenorganisaties ga naar Cultuur + Ondernemen.
 • Op de website van de Governance Code staan de 8 principes van de Governance Code Cultuur uitgelegd. Lees het na, bekijk de dienstverlening die jouw organisatie kan ondersteunen
 • DEN helpt je bij het ontwikkelen van een digitale strategie voor je organisatie.
 • Het Cultuurloket DigitALL is een loket voor organisaties die hun publieksaanbod of contact met het publiek willen versterken door de inzet van digitale technologie.
 • Culturele financieringswijzer
  Vind je route naar financiering van jouw project, product of onderneming. Klik hier voor alle info.
 • Digitale Transformatie
  Digitale Transformatie is de integratie van digitale technologieën in elk bedrijfsproces. Het gaat niet alleen om technische veranderingen binnen een organisatie, maar ook om de manier waarop je publiek benaderd wordt.  Organisaties kunnen een trainings- of opleidingsprogramma aanvragen. Klik hier voor alle info.
 • Verduurzamen van bedrijfspanden
  De gemeente Amsterdam biedt instellingen en ondernemers ondersteuning aan in het verduurzamen van je pand. Zoals (gratis) advies, subsidies en lage rente leningen. Klik hier voor alle info.
 • Financiële regelingen voor leren en werken
  Meer weten over financiële regelingen voor leren en werken? Klik hier voor alle info op de website, of download de brochure voor werkgevers, of de brochure voor werknemers.
 • Culture EU: Europese subsidies voor de culturele en creatieve sector
  Met deze interactieve gids wil de Europese Commissie de toegang tot de financieringsmogelijkheden voor de culturele en creatieve sector vereenvoudigen. Vindt de financieringsmogelijkheden die bij je organisatie passen. Voor het overzicht klik hier.
 • De Cultuurmonitor brengt gegevens samen over ontwikkelingen in de sector en wil daarmee bijdragen aan een sterke cultuursector in Nederland.
 • Centraal Bureau voor de Statistiek monitort op regelmatige basis de arbeidsmarktontwikkelingen in de sector.
 • De Werkdesk Kunst en Cultuur heeft i.s.m. de gemeente Amsterdam een onderzoek naar de arbeidsmarkt in de regio Groot-Amsterdam uitgevoerd. Lees het na in het rapport.

Verhalen uit de sector

Culturele en Creatieve sector Praktijkvoorbeeld

Van Actie tot Code tot Actie

Hoe een bottom-up initiatief leidraad wordt voor de culturele en creatieve...

Lees meer

(Om)scholing Culturele en Creatieve sector Praktijkvoorbeeld Zorg en Welzijn

Kunstenaars die kunstenaars begeleiden en verzorgen

Gelukkig ouder worden is een kunst, zeker als je intensieve zorg...

Lees meer

Culturele en Creatieve sector Praktijkvoorbeeld

DJ en ICT’er Liz Bostock is blij met de Werkdesk Kunst en Cultuur

Liz Bostock is een multigetalenteerde netwerker. Ze is DJ, is zakelijk...

Lees meer

Agenda

Ben je er bij?

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Agenda >>

Nieuws

Blijf op de hoogte

(Om)scholing MBO Praktijkleren Nieuws

Klaargestoomd voor koken in de horeca

Vlnr: Elvire Biegel (directievoorzitter ROC...

Nieuws

Schuilt er in jou een zakelijk leider in de culturele en creatieve sector?

Krijg een jaar lang de...

(Om)scholing Logistiek Nieuws Praktijkvoorbeeld Werkzoekende

Life is different now

Pierre had geen idee wat...

Nieuws >>

Heb je een vraag voor de Werkdesk Kunst en Cultuur?

We helpen je graag

Als je je naam en telefoonnummer achterlaat bellen we je binnen twee werkdagen terug.

  Meer weten over de sector kunst en cultuur?

  We helpen je graag

  Laat je naam en je telefoonnummer achter en wij bellen je binnen één werkdag terug.

  Ook kun je naar de Veelgestelde vragen pagina voor vragen over werk en onze dienstverlening.