Matchen op basis van talent

Op dit nieuwe online platform presenteren kandidaten zich op basis van hun talenten. Daarbij nodigt RWC werkgevers uit om verder te kijken dan het traditionele cv. Kijken naar wat de kandidaat wil en kan, levert vaker gemotiveerde medewerkers op en meer succesvolle matches.

Via HalloWerk Naar Werk:

  1. Kunnen werkgevers met een overbezetting, personeelsleden waar zij (tijdelijk of definitief) afscheid van moeten nemen, een platform bieden om in contact te komen met geïnteresseerde werkgevers.
  2. Kunnen werkgevers met onderbezetting geschikt personeel vinden doordat zij rechtstreeks inzage krijgen in het kandidatenbestand van RWC.
  3. Kunnen werknemers die werk zoeken zich goed presenteren aan werkgevers door in deze beschermde omgeving een profiel aan te maken waar het om meer gaat dan het traditionele cv.