Hulp bij het huishouden: dankbaar werk

Loopbaanpad zorgt voor eerste contact

Werken als hulp bij het huishouden is dankbaar werk. Je helpt niet alleen iemand bij het schoonhouden van het huis, maar minstens zo belangrijk is het contact tijdens het ‘kopje koffie’. Een functie van grote maatschappelijke waarde dus! Loopbaanpad Zorg en Welzijn van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam ondersteunt de campagne Zorg voor Amsterdam. De campagne is een initiatief van de werkgevers, die graag een hulp bij het huishouden aanbieden aan alle mensen op de wachtlijsten. Met deze campagne hopen zij meer mensen aan te trekken. Al snel meldden zich veel kandidaten, zoveel dat de werkgevers het lastig hadden om met al die mensen contact te leggen. In overleg met de werkgevers heeft het Regionaal Werkcentrum dit overgenomen.

Projectleider Barbara van Os pakte de handschoen graag op en is samen met Sjors Klijzen van de Gemeente Amsterdam aan de slag gegaan. Barbara: “Wij hebben de aanmeldingen nu zo geregeld dat de kandidaten via de website zorgvoor.amsterdam bij ons binnenkomen. Onze medewerkers nemen vervolgens contact op met de kandidaat en houden een kort intakegesprek. Zo worden precies de wensen en verwachtingen duidelijk van degene die zich heeft aangemeld. Wij van onze kant kunnen vragen beantwoorden over wat het werk precies inhoudt.

Het is een mooie opstapfunctie voor bijvoorbeeld scholieren en studenten. Maar ook voor mensen met kinderen. En voor iemand die langere tijd niet heeft gewerkt kan het een nieuwe start betekenen. Het aantal uren dat je wilt werken is vrij, en ze zijn bovendien flexibel in te vullen.”

Niet alleen poetsen, ook ‘lullen’

Barbara benadrukt dat naast het daadwerkelijke poetsen, het ook heel belangrijk is dat de ‘hulp bij het huishouden’ een praatje maakt met de mensen die hij of zij helpt. “Wanneer je bijvoorbeeld merkt dat degene bij wie je werkt niet lekker in zijn of haar vel zit, is het belangrijk dat je het meldt bij de juiste instantie – als de cliënt dat wil. Het is niet per se noodzakelijk dat je goed Nederlands spreekt, als je je maar verstaanbaar kunt maken. Het kan trouwens heel fijn zijn voor iemand als de hulp dezelfde taal spreekt. Ook mensen met een andere moedertaal hebben hulp bij het huishouden nodig.”

Barbara van Os: “Ook mensen met een andere moedertaal hebben hulp bij het huishouden nodig.”

Het Regionaal Werkcentrum is een samenwerkingsorganisatie. Met het bijkomende voordeel voor werkgevers dat het team van Barbara ook andere werkzoekenden attent kan maken op het loopbaanpad en Hulp bij het Huishouden. Uitkeringsgerechtigden die zijn aangemeld via het Werkgevers Servicepunt kunnen zich ook als kandidaat opgeven. “Dat is het fijne van werken met het Regionaal Werkcentrum: we kunnen gebruikmaken van elkaars kennis.

Wanneer tijdens het gesprek met een kandidaat blijkt dat zijn of haar talenten en interesses toch ergens anders liggen, kunnen we diegene verder helpen met bijvoorbeeld loopbaancoaching. Zo helpen we samen zoveel mogelijk mensen aan werk.”

Een praatje is ook heel belangrijk

‘Poetsen’ is fijn, maar ondertussen houdt een hulp bij het huishouden ook een oogje in het zeil: zit iemand niet zo lekker in z’n vel, dan kan een hulp bij het huishouden de weg wijzen naar andere hulp.

Samenwerking helpt!

Vanuit de Gemeente Amsterdam is Sjors als adviseur bij de afdeling Jeugd en Zorg nauw betrokken bij Zorg voor Amsterdam. “Wij dragen vanuit de gemeente financieel bij aan deze campagne omdat we het belangrijk vinden dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vanuit mijn rol heb ik contact met de acht gecontracteerde aanbieders van Hulp bij het Huishouden. Zij hebben deze campagne gezamenlijk opgezet en kijken daarom niet alleen naar hun eigen belang, maar vooral naar het gezamenlijke nut en dat van de inwoners van Groot-Amsterdam.

Die samenwerking is heel waardevol. Het mes snijdt zo aan twee kanten, doordat we mensen die graag willen werken een baan kunnen bieden, en mensen die een hulp bij het huishouden nodig hebben die kunnen leveren. Wij vertellen kandidaten altijd hoe waardevol deze functie is vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt. De hulpen bij het huishouden hebben ook tijd voor dat praatje. Echt heel belangrijk!”

Sjors (gemeente Amsterdam): Het mes snijdt aan twee kanten. We kunnen mensen die graag willen werken een baan aanbieden, en we kunnen mensen die het nodig hebben, een hulp bij het huishouden bieden.