Koningin Máxima bracht bezoek aan Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Koningin Maxima bezoekt Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Koningin Maxima bezoekt Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Hare Majesteit Koningin Máxima en Mariëtte Hamer (voorzitter SER) brachten vandaag samen een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC). Het bezoek richtte zich op het van werk naar werk begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken. Zij spraken onder andere met medewerkers van het RWC en mkb-ondernemers die door corona getroffen zijn. UWV organiseerde het werkbezoek op locatie in Amsterdam. Het bezoek was op initiatief van het Nederlands Comité voor ondernemerschap waar koningin Máxima lid van is.

Veel mkb-ondernemingen, en hun personeel, worden hard getroffen door de coronacrisis. Mensen die hun werk dreigen te verliezen kunnen binnenkort via regionale mobiliteitsteams ondersteuning krijgen. Dit maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag 30 november bekend in een kamerbrief over de voortgang van het Sociaal Pakket. De mobiliteitsteams gaan op korte termijn van start in drie regio’s – waarvan Amsterdam er één is – en breiden zich daarna uit in de rest van het land.

Regionaal Werkcentrum helpt naar werk

Het RWC is in juni gestart met het ondersteunen van werk naar werk, en is daarmee een voorloper op de regionale mobiliteitsteams. In de regio Amsterdam kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren, zoals horeca en zakelijke dienstverlening, hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, IT en overheid juist kansen op werk ontstaan. Het RWC verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het RWC is gericht op het aan het werk houden van mensen waardoor uitstroom naar een uitkering wordt voorkomen.

Koningin Maxima in gesprek bij Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Koningin sprak met medewerkers en werkgevers

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer spraken tijdens het bezoek met medewerkers van het RWC over hun ervaringen om personeel van de ene werkgever te begeleiden naar een nieuwe werkgever. Deze ervaringen worden ook gedeeld met de andere regionale mobiliteitsteams.

Enkele mkb-ondernemers gaven tijdens het werkbezoek toelichting wat corona met hun bedrijf deed. Zo vertelde een werkgever dat zij vanwege een sterke afname van het werk op Schiphol, nu tijdelijk personeel uitlenen aan bedrijven waar wel werk is.

Het RWC is een publiek-private samenwerking. Tijdens het bezoek vertelden bestuurders over hun ervaringen in de samenwerking. Hierbij waren aanwezig Rutger Groot Wassink (Wethouder Amsterdam), Marijn van Ballegooijen (wethouder Amstelveen), Henny Siwabessy (regio coördinator FNV), Bart Drenth (voorzitter MKB), Anita Oonk (regiomanager UWV Amsterdam) en Guus van Weelden (Raad van Bestuur UWV).