Kennissessie neurodiversiteit: de kracht van talent

Kennissessie: Neurodiversiteit

“Zie neurodiversiteit niet langer als een stoornis, maar als een bijzonderheid”

In onze maatschappij staan mensen aan de kant die graag mee willen doen in het arbeidsproces. Soms lukt dat niet doordat hun brein ‘anders bedraad’ is. Loopbaancoaches krijgen hier steeds vaker mee te maken. Joyce Kool, loopbaancoach bij het Werknemersteam (RMT) van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, ontwikkelde voor collega’s een kennissessie neurodiversiteit, waar inmiddels landelijk interesse voor is.

Joyce geeft Kennissessie: Neurodiversiteit
Joyce Kool, loopbaancoach bij het Regionaal Werkcentrum

Loopbaancoaches willen graag iedereen helpen om op een fijne werkplek terecht te komen. Maar dat is lastig. Zo krijgen vooral jongeren steeds vaker psychische problemen. Een deel van hen heeft te maken met een diagnose die je kunt scharen onder de noemer neurodiversiteit. Het gevolg is dat ze bijzonder prikkelgevoelig zijn en daardoor anders reageren en functioneren dan mensen met een neurotypisch brein. In de huidige complexe maatschappij lopen zij sneller vast. Neurodiversiteit speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Denk aan ADHD, ASS (autismespectrumstoornis), hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid.

“Neem nou die jongen van 21 die met moeite zijn school heeft afgemaakt en vervolgens wordt ontslagen bij zijn eerste baan”, geeft Joyce als voorbeeld. “In het gesprek dat ik met hem had, bleek dat hij heel snel patronen herkent doordat hij heel veel game-ervaring heeft. Hierdoor ziet hij snel oplossingen.
Als je dit soort talenten boven water krijgt in een – best wel intens – loopbaangesprek, kan dat de kandidaat helpen. Hij ziet weer mogelijkheden en samen met hem kunnen we op zoek naar een geschikte werkgever die dit talent herkent, erkent en ermee om kan gaan.”

Een voorbeeld van een werkgever die neurodiverse mensen omarmt is MEO, een bedrijf voor media en backoffice.

Tips voor loopbaancoaches en andere professionals

Joyce heeft een aantal tips voor loopbaanprofessionals:

  • Erkennen van neurodiversiteit
    Het begint met het erkennen dat er zoiets bestaat als een ‘anders bedraad brein’. De kennissessie die Joyce geeft, samen met Saskia van de Heijden (RMT Noord-Holland-Noord) en Marjolein van Mierlo (Vaaia Consultancy) helpt daarbij.
  • Omgaan met neurodiversiteit
    Geef de neurodiverse persoon de tijd en ruimte om haar of zijn talent te laten zien. Dit vergt uiteraard begeleiding, maar als deze kandidaat zich als werknemer op die manier kan bewijzen, brengt dat rust. Zowel de werkzoekende als de maatschappij zal moeten leren omgaan met neurodiversiteit en het wegnemen van barrières. Zo kun je gebruikmaken van de vaak bijzondere kwaliteiten en talenten Dat begint met het omarmen ervan.

Kennissessie nu ook landelijk

De reacties van de deelnemers aan de eerste kennissessie over neurodiversiteit in januari waren heel positief.

“Het is best een complexe materie en we hebben het idee dat het de komende jaren alleen maar groter gaat worden. Generatie Z is sowieso anders: ze zijn over het algemeen supersnel van begrip en gedrag, maar ook weer snel weg als dingen niet gaan zoals ze graag zouden willen. Dat vereist een omslag in denken in de maatschappij. Zie neurodiversiteit niet langer als een stoornis, maar beschouw het als een bijzonderheid en (h)erken de talenten. Als loopbaancoach kun je daar een waardevolle bijdrage aan leveren.”

Joyce is verrast door de spin-off die de eerste kennissessie teweeg heeft gebracht. Zij en haar collega’s krijgen nu regelmatig kandidaten doorgestuurd bij wie een vermoeden van neurodiversiteit is.

“Wij helpen waar we kunnen en begeleiden de kandidaat zo goed mogelijk. Maar we zijn natuurlijk geen psychologen. Indien nodig verwijzen we dan ook door naar professionals op een specifiek vlak.”

De kennissessie die Joyce in januari dit jaar heeft gegeven en die in april wordt herhaald voor de loopbaancoaches van RMT Noord-Holland Noord, heeft inmiddels landelijk belangstelling gewekt. Op 6 juni zullen Joyce en collega’s daarom de kennissessie in een verkorte workshopvorm drie keer verzorgen op de Praktijkdag van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Kom in contact

Kijk welke dienstverlening voor werknemers het Regionaal Werkcentrum nog meer heeft op https://rwcgrootamsterdam.nl/werkzoekende/

————————-

Regionaal Mobiliteitsteam Groot-Amsterdam organiseert vier keer per jaar kennissessies om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de samenleving. Zo kunnen de loopbaancoaches de werkenden en werkzoekenden zo adequaat mogelijk ondersteunen op zoek naar (ander) werk. Deze sessies organiseert het RMT Groot-Amsterdam zelf of samen met het netwerk. De professionals van UWV, Werkgeversservicepunt en Leerwerkloket kunnen ook bij deze kennissessies aansluiten. De tweede sessie heeft al plaatsgevonden, met als thema: Levensfases.