Pilot Internationaal Talent gericht op uitstroom naar zorg en kinderopvang

Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam Collage

De pilot, uitgevoerd door het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam en Economische Zaken | IN Amsterdam in samenwerking met Zorgkoepel Sigra, ROC van Amsterdam, Eures en AMSTA, richt zich op het klaarmaken van 17 kandidaten (artsen, verpleegkundigen, apothekers, psychologen) voor de arbeidsmarkt.

Partners van kennismigranten en andere internationals vormen een kansrijke doelgroep voor arbeidstoeleiding. Ze zijn op zoek naar werk, vaak goed opgeleid en hun kennis en ervaring zijn van waarde voor werkgevers. Hiermee slaan we een brug tussen de krappe arbeidsmarkt in de regio Groot-Amsterdam en beschikbaar internationaal talent en werken we samen aan een sterke regionale arbeidsmarkt. De pilot loopt van februari tot en met juli.

Integrale aanpak

Doel van de pilot is een integrale aanpak gericht op arbeidstoeleiding. Naast taalscholing worden er participatieactiviteiten aangeboden om kandidaten voor te bereiden op de Nederlandse (en regionale) arbeidsmarkt. Een goede beheersing van het Nederlands is belangrijk voor arbeidsparticipatie op hun niveau en binnen hun vakgebied. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft informatie over BIG-registratie (Basisregistratie Personen in de Gezondheidszorg) en diplomawaardering.

Ontwikkelpad

De pilot sluit aan op het ontwikkelpad voor anderstaligen van het loopbaanpad Zorg en Welzijn. Naast de 17 talenten in de pilot is er een groep van 10 internationals die meedoen met kennismakings- en participatieactiviteiten en matchen met werkgevers. Zij krijgen geen taalscholing, omdat ze een ander (taal-)traject volgen.

Kennismakingsbijeenkomst

In april vond een Kennismakingsbijeenkomst plaats voor werkgevers en internationaal talent. Werkgevers werden op informele wijze geïnformeerd over de pilot en maakten kennis met de talenten. VWS was aanwezig om vragen van werkgevers te beantwoorden en informatie te verstrekken over werken in opdrachtconstructies.

Meer informatie

Meer weten over de projecten van mbo praktijkleren derde leerweg? Ga naar: https://rwcgrootamsterdam.nl/mbopraktijkleren/

Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam Collage