‘RWC kijkt over de sectoren heen, daar liggen de kansen’

Heeft u als werkgever door de coronacrisis te veel of juist te weinig personeel? Maak kennis met Jasperina Grootveld en Arzil Alamsjah. Vanuit Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam leggen zij, samen met een team van twintig accountmanagers, de verbinding tussen werkgevers met onder- en overcapaciteit in de regio.

Arzil Alamsjah is accountmanager bij Regionaal werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) en onderhoudt dagelijks contact met werkgevers in de regio. “Veel werkgevers hebben momenteel te weinig werk voor hun personeel. Daardoor zitten steeds meer mensen zonder baan. Maar er zijn ook werkgevers die juist nu medewerkers zoeken. Met zogenoemde ‘van werk naar werk’ constructies wil RWC deze werkgevers verbinden. Zo willen we voorkomen dat medewerkers een uitkering moeten aanvragen.”

Naast het verbinden van werkgevers is er nauw contact met alle publieke en private partijen die samenwerken in en met RWC. Jasperina Grootveld, senior accountmanager: “Dat heeft een grote meerwaarde voor werkgevers. We werken nauw samen met gemeentes, Luchtvaart Community Schiphol, UWV, Randstad, opleidingsinstituten en andere partners in de regio. Door die nauwe samenwerking hebben we een groot bereik. Zo kunnen we goed inspelen op de regionale actualiteit en werkgevers optimaal ondersteunen.”

Kansen

Stel, je bent werkgever met onder- of overcapaciteit. Wat doe je dan? Arzil: “Deze bedrijven kunnen zich bij ons aanmelden. Vervolgens maken we een inventarisatie. Bedrijven met overcapaciteit vragen we bijvoorbeeld hoeveel medewerkers er in dienst zijn, welke skills zij hebben en of er een sociaal plan is. Bedrijven met ondercapaciteit vragen we juist aan welke skills zij behoefte hebben.” Als er een duidelijk beeld is van de situatie wordt er verbinding gemaakt tussen de werkgevers. Jasperina: “We kijken waar vacatures zijn en kansen liggen in de markt. Er zijn korte lijnen met de aanbieders van opleidingen en loopbaanadvies. En we denken overal kosteloos in mee.”

‘Werkgevers, kom uit de wachtstand. Wij zijn er om te helpen’

Samen creëren werkgevers, RWC en netwerkpartners oplossingen om werknemers van werk naar werk te begeleiden. Jasperina: “Stel, je bent grondstewardess en je wilt misschien de zorg in. Dan gaan we in overleg met de werkgever, afhankelijk van het sociaal plan, kijken of omscholing mogelijk is. En is zo’n sociaal plan er niet, dan moet de opleiding misschien uit een ander potje komen. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, een van de partners van RWC, betrekken we erbij om baankansen in kaart te brengen, maar ook het Transferpunt Zorg dat een ‘van werk naar werk’ opleidingstraject in de zorg organiseert.”

Nieuwe functies

Inmiddels worden de eerste successen geboekt bij het begeleiden van personeel van werk naar werk. Jasperina: “Diverse bedrijven in de vrachtafhandeling werken samen om mensen aan het werk te houden. Ook vestigen zich een aantal farmaceutische bedrijven op Schiphol waar we magazijnmedewerkers konden voorstellen. Techgrounds op Schiphol organiseert een ‘van werk naar werk’ traject om mensen om te scholen naar de IT. En daarnaast ontstaan juist door corona ook nieuwe functies, zoals tester bij de GGD of toezichthouder, waarop we mensen kunnen plaatsen.”

‘Ik hang net met een bedrijf op dat corona gerelateerde vacatures heeft’

Toch is het soms moeilijk opereren in een arbeidsmarkt die zo onstuimig is. Arzil: “Ik hang net met een bedrijf op dat corona gerelateerde vacatures heeft. Deze werkgevers kunnen vaak geen uren garanderen. Corona gerelateerd personeel wordt op- en afgeschaald zodra de maatregelen veranderen. Gaat ineens de horeca dicht, dan zijn er ook veel minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Het is een dominospel. Toch zijn we ontzettend blij met deze vacatures. Flexibiliteit is de nieuwe realiteit waar we allemaal mee te maken hebben.”

Oplossingen

Volgens Arzil betekent dat echter niet dat we stil moeten blijven zitten. “Veel werkgevers staan in de wachtstand. Ze kijken het aan, willen hun personeel niet zo maar kwijt. Bovendien hebben ze in hun mensen geïnvesteerd. En als er morgen een vaccin is, willen bedrijven snel weer opschalen. Dus wachten ze. Maar tegen die werkgevers zeg ik: kom uit de wachtstand. Neem contact op en deel je zorgen.” Want juist in de samenwerking ontstaan de oplossingen, weet Jasperina. “Juist nu is het delen van elkaars expertise en het denken in oplossingen zo belangrijk. Samen kijken we over de sectoren heen, daar liggen de kansen.”