De staat van de Culturele en Creatieve Sector, Metropoolregio Amsterdam

De Culturele en Creatieve Sector (CCS) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft tussen 2018 en 2023 een groei doorgemaakt. Deze sector, die kunst, cultureel erfgoed, media, entertainment, en onderwijs omvat, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de economie in onze arbeidsmarktregio. Dit nieuwe arbeidsmarktonderzoek is wederom uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek en is een initiatief van de afdeling Economische Zaken en Cultuur van de gemeente Amsterdam en de Werkdesk Kunst en Cultuur van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

De stad als ‘creatieve hub’.
Amsterdam had in het jaar 2023 38.459 vestigingen en 67.858 banen in de sector.

Aantal Vestigingen en Banen
Het aantal vestigingen in de Culturele en Creatieve sector (CCS) in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in vijf jaar tijd met ruim 20% toegenomen, van 49.151 in 2018 naar 59.477 in 2023. Het aantal banen in deze sector is in dezelfde periode gestegen van 97.500 naar 109.094. Dit toont het economische belang van de CCS aan.

Zzp’ers
Een opvallend kenmerk van de CCS is het hoge percentage zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). In 2023 was 91% van de vestigingen in de CCS zzp’er, verantwoordelijk voor de helft van alle banen in de sector. Ter vergelijking: in de totale economie van de MRA is 79% van de vestigingen zzp’er, die goed zijn voor 19% van de banen.

Vestigingen en Banen per Deelsector
Alle vier de deelsectoren binnen de CCS hebben een groei in het aantal vestigingen en banen gezien tussen 2018 en 2023. Het zijn de deelsectoren: Kunst en Cultureel Erfgoed, Media en Entertainment, Creatieve Zakelijke Diensten, en Onderwijs gerelateerd aan de culturele sector. Deze brede groei laat de diversiteit en dynamiek binnen de CCS zien.

Demografische Kenmerken

  • Er werken meer vrouwen dan mannen, vooral in de deelsectoren kunst en cultureel erfgoed en onderwijs.

  • De helft van de werkenden in de CCS heeft minimaal een hbo-opleiding, wat hoger is dan in de rest van de MRA-economie.

  • Het aandeel werkenden zonder migratieachtergrond in de CCS is relatief hoog (67% tegenover 60% in de totale MRA-economie).

Lees alles in het rapport of ga naar de site van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam
Factsheet van het onderzoek