Interview door Randstad: Iedereen duurzaam aan het werk

Selma Nijhof is als manager/kwartiermaker van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, door Randstad bevraagd over de hervorming van de arbeidsmarkt. Wat zijn de ervaringen binnen de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en wat zijn de kansen en uitdagingen voor publiek-private samenwerkingen in regionale werkcentra zoals die van ons?

——-

Randstad gelooft in het uitgangspunt: werkzekerheid voor iedereen. En toch is dit niet zo vanzelfsprekend. Mensen staan nog te vaak aan de kant en raken verstrikt in systemen en processen op weg naar werk. De arbeidsmarktinfrastructuur is daarom nodig aan hervorming toe. Maar hoe?

De missie van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, “Iedereen duurzaam aan het werk,” benadrukt de inzet voor werkzekerheid in de regio. In een interview met Selma Nijhof, manager en kwartiermaker, bespreken we de huidige aanpak van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam op dit onderwerp. Hoe versterkt het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam voor zoveel mogelijk inwoners met passend werk de bestaanszekerheid? Wat zijn successen en waar liggen de uitdagingen?

Wat is de belangrijkste opgave van het regionaal werkcentrum groot-amsterdam en wat is jouw rol daarin?

Selma: ‘Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam is de netwerkorganisatie waarin publieke en private partners samenwerken aan oplossingen voor vraagstukken die het werk van de individuele partners overstijgen en die belangrijk zijn voor de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

De missie van ons Regionaal Werkcentrum is “Iedereen duurzaam aan het werk.” Een belangrijke opgave is de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. Dit doen we door zoveel mogelijk toegang te geven tot elkaars dienstverlening.

Het werknemersteam (RMT) bestaat uit loopbaancoaches van de bonden, van klantteams bij UWV en gemeenten en leer-werkcoaches vanuit diverse netwerkpartners. Zij werken samen voor de klant, de werkzoekenden. In de afgelopen twee jaar is er in onze regio al meer dan 8280 keer een beroep gedaan op de RMT-middelen, zoals loopbaancoaching, scholing en sollicitatietrainingen, door ruim 6100 mensen die (ander) werk zochten.”

Verder lezen

Lees het volledige interview met Selma Nijhof (manager/kwartiermaker RWC) op de website van Randstad.