Strategische personeelsgesprekken met de werkdesk kunst en cultuur

Organisaties in culturele en creatieve sector zijn steeds in beweging. Essentieel voor het bepalen van de strategie is weten waar je organisatie voor staat, wat je doel is en wat daarvoor nodig is.

In 2 gesprekken van gemiddeld 1.5 uur krijg je een duidelijker beeld van waar je organisatie staat op het gebied van werk en personeel. Hoe je strategie kan doorvertalen naar personeelsbeleid.

Mogelijke vragen zijn
• Voelen de medewerkers zich op hun plek?
• Welke medewerkers passen nu bij je organisatie?
• Welke talenten heb jullie nu in huis?
• Welke medewerkers passen bij je toekomstvisie?

Interesse?
Mail naar kunstencultuur@grootamsterdamwerktdoor.nl voor het plannen van een afspraak of neem contact op met Claudia Vallan 06 8104 4921.

Voor een uitgebreid overzicht van mogelijkheden en informatie, kijk dan eens op onze pagina Werkdesk kunst en cultuur.