Het werknemersteam (RMT)

Het werknemersteam (RMT) van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam begeleidt werkenden en werkzoekenden via loopbaancoaching, training, testen en om- en bijscholing, naar duurzaam ander werk. Eén van de mensen die geholpen zijn, is Marc. Caroline van Lelyveld, namens vakbond VCP De Unie werkzaam als loopbaanadviseur bij het werknemersteam vertelt wat zij voor hem heeft kunnen betekenen.

 

 

Baan met toekomst voor Marc

“Marc werkte bij een bedrijf in Amsterdam dat besloot om zijn werkzaamheden te verplaatsen naar een andere locatie. De nieuwe locatie was slecht bereikbaar met het openbaar vervoer en dus kon Marc er niet blijven werken,” aldus Caroline. Hij meldde zich na een bijeenkomst in juni aan bij het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. In een kennismakingsgesprek tastte Caroline af wat de wensen van Marc waren en welke mogelijkheden hij zelf zag. “Het bleek dat Marc iemand was die ‘wat zijn ogen zien, zijn handen kunnen maken’. Hij wilde graag iets in de techniek blijven doen.”

Caroline heeft daarom het project Baan met toekomst aangeraden aan Marc. “Bij een Meet & Greet met bedrijven in de techniek werd Marc heel enthousiast van frezen. De loopbaanadviseur van Baan met toekomst heeft vervolgens gezorgd dat Marc een bbl-opleiding kon gaan volgen. Marc moest hiervoor eerst een assessment doen, wat hij best wel spannend vond. Trots was hij dan ook toen bleek dat hij heel hoog scoorde met de testen. Wanneer je heel lang bij een bedrijf heb gewerkt en plotseling naar ander werk op zoek moet, is je cv natuurlijk niet echt meer up-to-date. Vanuit VCP De Unie heeft Marc een workshop cv-maken kunnen volgen. Tijdens zijn sollicitatiegesprek kreeg hij een compliment over zijn cv. We hebben Marc kunnen koppelen aan een bedrijf waar hij aan de slag kan met het maken van behuizingen voor elektronica. Hij is daarnaast in september gestart met de opleiding.”

Breed samengesteld team

Het werknemersteam van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam bestaat uit ruim twintig personen die afkomstig zijn van het UWV, gemeenten en de sociale partners FNV, CNV en VCP De Unie. Het team kent loopbaancoaches, scholingsadviseurs en jobhunter-matchers.

Natasja Steenhagen, coördinator werknemersteam, vertelt wat het team kan betekenen voor werkenden: “We focussen ons in eerste instantie op sectoren met krapte op de arbeidsmarkt, zoals de zorg, IT, logistiek, bouw en techniek. Maar ook andere sectoren hebben zeker onze aandacht. Dankzij de RMT-gelden vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beschikken wij over mensen en middelen om maatwerk te bieden. Door de samenwerking met de drie partners en overige partijen uit onze regio is ons netwerk enorm groot, waardoor we mensen sneller en gerichter aan het werk kunnen helpen.”

Een andere doelgroep die het werknemersteam ondersteunt, zijn de werkzoekenden. Dit doen ze samen met de uitkeringsinstantie. Deze heeft wettelijk de eerste verplichting om hen naar ander werk te begeleiden. In samenspraak met UWV en de betrokken gemeente kan het werknemersteam vanuit de RMT-gelden van het ministerie aanvullende ondersteuning bieden aan de werkzoekende.

Trots op wat al bereikt is

Sinds de start van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam heeft het werknemersteam al meer dan 2000 werkenden én werkzoekenden kunnen ondersteunen. Iets om trots op te zijn. Natasja: “Ondersteuning hebben we geboden in veel verschillende vormen. Een daarvan is een workshop ‘rouw’. Dat klinkt wellicht vreemd, maar bedenk wel dat afscheid nemen van het werk dat je misschien al vijfentwintig jaar hebt gedaan, een rouwproces in werking stelt. Wanneer iemand dat goed kan verwerken, kan hij zich beter openstellen voor nieuw werk. Daarnaast bieden we reïntegratietrajecten aan zoals een workshop stotteren en een workshop autisme. Allemaal instrumenten die we kunnen inzetten om iemand naar een baan te begeleiden waar hij écht op zijn plek is. Iemand die al langdurig zonder werk zit en bijna geen uitweg meer ziet, kunnen we ondersteunen door zijn angsten te helpen overwinnen en weer meer zelfvertrouwen te krijgen.”

Uiteindelijk doel is om door maatwerk te bieden, werkloosheid te voorkomen of te verkorten. “We willen graag zo veel mogelijk mensen in een baan krijgen waar ze nog heel lang in door kunnen werken; oftewel duurzaam inzetbaar te houden.” Voorbeelden zijn er te over. Natasja: “Zo is er de kandidaat die zijn vak uitstekend verstaat maar door een vorm van autisme tijdens sollicitatiegesprekken niet goed uit de verf kwam. Door loopbaancoaching en een werkfit-traject is het hem gelukt om zich goed en rustig te presenteren in een gesprek. Hij is nu aan de slag als Servicedesigner bij Ordina.”

“Een andere vorm van ondersteuning is de aanschaf van een elektrische fiets voor een meneer die daardoor zijn werk kan blijven doen op een plek die slecht bereikbaar is per openbaar vervoer. Dit soort maatwerktrajecten worden ook bekostigd vanuit de RMT-gelden (RMT=Regionaal Mobiliteitsteam). In de loop der tijd heeft het werknemersteam al vele positieve reacties mogen ontvangen van klantbegeleiders die werkzoekenden via bemiddeling van RWC Groot-Amsterdam hebben kunnen helpen aan een nieuwe start. Daar zijn we best trots op”, vertelt Natasja, “en dus hebben we een aantal van die reacties verzameld in een ‘complimentenmuur’.”

Procedure

Als een kandidaat zich meldt bij het werknemersteam volgt altijd eerst een kennismakingsgesprek. Vervolgens maken we samen een plan van aanpak waarin de wensen van de kandidaat tot zijn recht komen en kijken we wat wij kunnen betekenen voor hem. Dan kan er een loopbaangesprek volgen en geven we een realistisch advies. Eventueel worden er testen afgenomen als de kandidaat nog niet goed weet wat hij wil. Waar nodig ondersteunen we bij het maken van een cv en LinkedIn-profiel en bieden we een workshop solliciteren aan. Wanneer de kandidaat klaar is voor de arbeidsmarkt komt het matchingteam in actie. Zij kijken mee naar geschikte vacatures, doen suggesties voor mogelijke banen en stellen de kandidaat indien gewenst voor aan een bedrijf.

“Als werknemersteam houden we contact met de kandidaat totdat het contract is getekend. Nadat de proeftijd goed is gegaan, ronden we het af”, besluit Caroline.

Wil je meer weten over wat het werknemersteam voor jou kan doen? Neem dan contact op via het contactformulier op onze website.