Hulp van de gemeente voor zelfstandigen uit de kunst- en cultuursector

Zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciale desk van het Regionaal Werk Centrum (RWC). Daar kunnen zij terecht voor coaching, scholing en begeleiding bij het vinden van (tijdelijk) werk binnen of buiten de sector. Voor de werkdesk kunst en cultuur maakt de gemeente Amsterdam 1,5 miljoen euro vrij. 

Ondanks dat de coronabeperkingen grotendeels zijn opgeheven, zijn de vooruitzichten voor de Amsterdamse kunst- en cultuursector nog zeer onzeker. Mede vanwege aanhoudend lage bezoekerscijfers is de verwachting dat van volledig herstel zeker tot eind 2023 geen sprake zal zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij zzp’ers in deze sector de vraag naar diensten sterk terugloopt. In het geval van creatieve beroepen (waaronder kunstenaars en grafische vormgevers) gaat het om een afname van ruim 73%. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is inmiddels gestopt. Met de werkdesk zet de gemeente in op het behoud van werk en bestaanszekerheid in de sector die nog enkele jaren de gevolgen van de coronacrisis zal voelen. 

Wethouder Rutger Groot Wassink (Werk en Inkomen) “De Amsterdamse kunst- en cultuursector is van groot belang voor onze stad. Het is meer dan alleen een manier om je brood te verdienen. Het zijn de musea, de podia, de kunstenaars en de ateliers die zo sterk het gezicht van de stad bepalen. De mensen die in deze sector werken zijn vaak zzp’ers en die groep is hard getroffen door de coronacrisis. Nu de Tozo-regeling is gestopt en de sector nog niet op gang is gekomen dreigt deze groep tussen wal en schip te vallen. Dat moeten we voorkomen. Het gaat hier niet alleen om bestaanszekerheid maar ook om de mensen die op zo’n bijzondere wijze bijdragen aan de identiteit van deze stad.’’ 

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “De kunst- en cultuursector is van groot belang voor de regio Amsterdam. Maar het is ook de sector die het zwaarst door de coronacrisis getroffen is. Veel mensen in creatieve beroepen hebben op andere plekken werk gezocht en gevonden. Zij vragen zich af of ze nog wel een toekomst hebben in kunst en cultuur. Dat doet pijn, want veel talent, kennis en kunde dreigt hierdoor verloren te gaan. Met de werkdesk kunst en cultuur willen we ervoor zorgen dat mensen terug kunnen keren naar de sector en dat het talent behouden blijft.” 

Arbeidskansen vergroten 

Met het geld dat de gemeente ter beschikking stelt kunnen zzp’ers en werkzoekenden hun kansen op werk vergroten, bijvoorbeeld door inzet van coaching, scholingsbudgetten en persoonlijke begeleiding.Voor de werkdesk kunst en cultuur werkt het RWC nauw samen met partners uit de kunst- en cultuursector, zoals culturele instellingen. Ook werkgevers en ondernemers kunnen terecht bij het RWC voor arbeidsgerelateerde ondersteuning en advies. 

Het RWC 

Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam is een netwerkorganisatie van publieke en private partijen op het gebied van werk en scholing in de arbeidsmarktregio. Doel is het versterken van de werkgelegenheid in de regio. Via één voordeur hebben werkgevers, werknemers, zzp’ers en werkzoekenden toegang tot een breed scala aan dienstverlening zoals advies, begeleiding van werk-naar-werk, coaching, opleiding en andere ondersteuning. 

Noot voor de pers/ niet voor publicatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marit van Kooij, woordvoerder van wethouder Meliani via 06-5799 3418 en Ezra Malko, woordvoerder van wethouder Groot Wassink via 06-3416 4896.