Hulpteams bij het vinden van werk overal in het land van start

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en moeite hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen vanaf vandaag terecht bij alle 35 regionale mobiliteitsteams. Afgelopen jaar zijn de eerste teams gestart en steeds verder opgebouwd tot een landelijk dekkend netwerk. De regionale mobiliteitsteams kunnen werkzoekenden gericht aan het werk helpen, via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. Minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezochten vandaag het regionaal mobiliteitsteam van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.

Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De regionale mobiliteitsteams spelen daar dit en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Minister Wouter Koolmees: “Veel mensen hebben een onzekere periode achter de rug en voor sommigen is dat helaas nog niet afgelopen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen samenwerkt om waar dat nodig is mensen van werk-naar-werk te helpen, zodat er snel weer perspectief is.’’

Staatssecretaris Dennis Wiersma: “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Mooi om te zien hoe hier in de regio Groot-Amsterdam verschillende mensen die werkloos raakten, weer een nieuwe kans is geboden. Met bijzondere overstappen van de ene naar de andere sector. Dus heb je hulp nodig, ga naar het regionale team bij jou in de buurt. Een team experts geven je advies, helpen je vooruit en vergroten jouw kans op een baan of nieuwe opdrachten.”

Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken gemeente Amsterdam: In onze regio merken we al enige tijd hoe succesvol het is als alle partijen vanaf het begin samenwerken om mensen snel naar nieuw werk te begeleiden. We voorkomen hiermee dat mensen buitenspel komen te staan en leren hiervan hoe we de structurele mismatch op de arbeidsmarkt kunnen aanpakken.”

Takenpakket regionale mobiliteitsteams

De regionale mobiliteitsteams zijn een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV, onderwijs, SBB, vakbonden en werkgeversorganisaties. De bedoeling is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren, door die dienstverlening te bieden die nodig is voor de (over)stap naar nieuw werk. De dienstverlening van de regionale mobiliteitsteams richt zich op mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. De teams zorgen met hun aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, en een betere match met het beschikbare werk in Nederland.

Vind een regionaal mobiliteitsteam bij jou in de buurt | Regionale mobiliteitsteams | Hoe werkt Nederland