Kennisagenda culturele en creatieve sector

Hoewel er zowel in als over de sector veel onderzoek wordt gedaan, is het vaak lastig om aan goede kennis en informatie te komen of deze effectief te gebruiken. Ook ontbreekt het aan een overkoepelend beeld van kennisbehoeften en strategieën voor afstemming van nieuw onderzoek. De Boekmanstichting zet de komende jaren in op de ontwikkeling van een breed gedragen Kennisagenda voor de culturele en creatieve sector. In 2024 worden de ‘communities of practice’ en begeleidingscommissie samengesteld.

Een kennisagenda is een beschrijving van de belangrijkste kennishiaten op bepaalde thema’s, inclusief een plan van aanpak hoe deze kennislacunes opgelost kunnen worden door middel van onderzoek en kennisdeling. De beoogde Kennisagenda geeft in de derde fase in wisselwerking met onder andere de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting richting aan de opzet, uitvoering en implementatie van onderzoek en kennisdeling binnen de sector.

Lees de pdf van de Boekman Stichting, of kijk op onze pagina Werkdesk Kunst en Cultuur, wij informeren de sector.