Kunst en Zorg

Kunstenaars werken regelmatig samen kwetsbare groepen in de maatschappij, soms incidenteel, soms structureel. In Amsterdam zetten verschillende kunstenaars zich in binnen het sociale domein, bijvoorbeeld bij het Ambulante Kunstteam van Cordaan en bij de Rainbow Soulclub van de Regenbooggroep.

Ambulant Kunstteam Cordaan is gestart in 2022. Het team bestaat uit 50 Amsterdamse kunstenaars en kunstdocenten en biedt kunstactiviteiten aan voor mensen in de opvanglocaties van Cordaan. Van schilderkunst tot muziek, van beeldhouwen tot theater, het team benadert kunst als een middel voor individuele ontplooiing van de deelnemers en het draag bij aan de maatschappelijke participatie. Een goed voorbeeld van deze samenwerking tussen kunstenaars en mensen uit zorginstellingen kan je zien bij de tentoonstelling Wearable Stories in de Outsider Art Gallery.

Dan de Rainbow Soulclub. Kunstenaars en kwetsbare groepen maken artistiek werk, waarbij de nadruk ligt op solidariteit, begrip en gezamenlijke creatie. Het is een collectief dat in 2005 door kunstenaars – waaronder dakloze kunstenaars – makers, ouderen en jongeren gestart is. Projecten worden ontwikkeld in de dagopvanglocatie Blaka Watra van de Regenbooggroep in Amsterdam Centrum. Het werk omvat o.a. kunstinstallaties in musea en in de publieke ruimte. Op dit moment is het werk te zien bij de expositie ‘Welkom in Nederland?’, over de migratiegeschiedenis van Lutheranen in het Luthers Museum. Lees ook de recensie in het Parool.

Kunst als katalysator voor verandering

Kunst heeft een transformerende kracht in het maatschappelijk domein. Het biedt een veilige, creatieve ruimte aan kwetsbare groepen. Cordaan zoekt kunstenaars die willen bijdragen. Meer informatie? Bezoek de website van Cordaan!

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.