Veel vraag naar mbo-gediplomeerden in Groot Amsterdam

Door de krapte op de arbeidsmarkt en de effecten van vergrijzing, is de arbeidsmarkt voor jongeren gunstig. De roep om mbo-gediplomeerden wordt steeds sterker en ook zijn er veel kansrijke beroepen. Hoewel er in Groot Amsterdam een toename van het aantal mbo-studenten is, is het aantal openstaande vacatures nog steeds hoger dan het aantal werkzoekenden.

Gunstige arbeidsmarkt voor jongeren door vergrijzing

Jongeren hebben de komende jaren meer baankansen door de vergrijzing. Er komen onvoldoende jongere werknemers de arbeidsmarkt op om de oudere werknemers die met pensioen gaan te vervangen. De krapte blijft daardoor de komende jaren bestaan. Dat wordt duidelijk als je kijkt naar de beroepsbevolking in Groot Amsterdam. Eind 2022 waren er 595.400 werknemers: 131.500 jongeren tot 27 jaar, 315.400 werknemers van 27 tot 50 jaar en 148.500 werknemers van 50 jaar of ouder.

Minder jongeren in WW

Inmiddels is het aantal jongeren in de WW zelfs minder dan voor de pandemie. Jongeren profiteerden van de aantrekkende economie en de gunstige arbeidsmarkt en vonden snel werk. Van de 3.149 jongeren die in 2023 wel in de WW kwamen, had 6% geen startkwalificatie. Dat wil zeggen een diploma op havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als een jongere geen diploma/startkwalificatie heeft, kan dit grote impact hebben op het duurzame arbeidsperspectief. Het is lastiger om aan werk te komen, lonen vallen over het algemeen lager uit en doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Het is dus belangrijk deze jongeren te ondersteunen zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Ook volop kansen voor jongeren zonder startkwalificatie

“Alle jongeren zijn heel hard nodig op de arbeidsmarkt. Voor jongeren zonder startkwalificatie zijn er ook kansen. Door leerwerktrajecten te volgen of een praktijkverklaring te halen, zijn jongeren breder inzetbaar. Het Leerwerkloket, het Regionaal Werkcentrum of het SBB kunnen hierover informatie geven” aldus Joselyn Faber, arbeidsmarktadviseur UWV Groot Amsterdam.

Meer mbo-studenten nodig

In schooljaar 2023/2024 staan in totaal bijna 25.400 mbo-studenten ingeschreven in de regio Groot Amsterdam. Dit zijn er meer zijn dan voorgaande jaren en dat is gunstig. Want in Groot Amsterdam staan veel vacatures open op mbo-niveau; onder andere in de sectoren gastvrijheid (8.660), retail (4.520) en internationale (groot)handel (3.430). De vijf meest populaire mbo-opleidingen zijn: verpleegkundige (1.080), helpende zorg en welzijn (990), software developer (790), verzorgende-IG (750) en marketing & communication specialist (700). Een opleiding in de zorg biedt zeer gunstige arbeidsmarktperspectieven. Ook het arbeidsmarktperspectief voor technische vakkrachten is zeer gunstig, echter het animo voor technische opleidingen in bouw, installatie metaal en carrosserie is niet zo groot.

Kansrijk kiezen, succesvol starten

Dit is de tijd voor scholieren om zich te oriënteren op een vervolgopleiding. Uit onderzoek van ROA (Fouarge, 2017) blijkt dat jongeren tevredener zijn met hun studiekeuze als ze rekening houden met de baankansen. De Baankans brengt in beeld in hoeverre het makkelijk of moeilijk is voor een gediplomeerde schoolverlater om een baan te vinden op niveau en in het verlengde van de gevolgde opleiding.

Meer informatie

De Baankans van de meest kansrijke mbo-opleidingen in de regio Groot Amsterdam is te bekijken via dashboard kansen van Basiscijfers Jeugd of voor een totaaloverzicht van alle opleidingen op KiesMBO.nl. UWV biedt periodiek de basiscijfers jeugd via een overzichtelijk dashboard in samenwerking met SBB. Daarnaast zijn de jaarlijkse regioschetsen basiscijfers jeugd beschikbaar.

In februari 2024 werden er in de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam 16.184 WW-uitkeringen verstrekt, iets meer dan de maand ervoor (4,8%). In vergelijking met februari 2023 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Groot Amsterdam toe met 20.6%. De stijging in Nederland over dezelfde periode bedroeg 12.9%.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord gaat.