Ongekend Talent bij Technoord

Omar Amri raakte als installatiemonteur aan de praat met klant Sophie. Samen bedachten ze Technoord, waar jongeren via een speciaal traject worden opgeleid tot collega’s van Omar.

Omar Amri (Technoord): “Er zijn veel mensen nodig in de installatietechniek en ik wil jongeren een kans geven om dit mooie beroep te leren.”

Zelf heeft Omar de hele weg naar installatietechniek afgelegd, die niet altijd makkelijk was voor hem. “Ik vond het op school heel lastig om al die theorie goed te begrijpen. Het kwartje viel bij mij meestal pas als ik er in de praktijk mee werkte. Uit die ervaring heb ik een eigen visie over opleiden ontwikkeld. Wij leren onze technees (de deelnemers) in korte lessen de basis van alle disciplines in de installatietechniek. Die basiskennis voeren ze meteen uit in ons praktijklokaal en we geven ze alleen de hoognodige theorie. Verder gaan de technees één dag in de week naar ROC Sloterdijk om hun soft skills, sollicitatievaardigheden en werkvaardigheden te trainen. De rest leren ze in de praktijk bij hun stagebedrijf. Iedere technee krijgt daarnaast een individuele coach die hem het hele traject begeleidt, bij zowel de lessen als het werk in het leerbedrijf.”

Technees en bedrijven vissen in elkaars vijver

Technoord is gestart vanuit buurtcentrum De Wiekslag in Amsterdam-Noord. Inmiddels staat er een stevige organisatie, met naast Omar en Sophie nog een aantal parttime rolmodellen als trainers. Onlangs is de derde groep van tien deelnemers gestart met het traject. Celeste ten Broeke is als ‘strategisch bouwer’ van Technoord verantwoordelijk voor het aantrekken van de bedrijven waar de technees hun praktijkervaring kunnen opdoen. “De eerste bedrijven heeft Omar destijds zelf binnengehaald. Door het succes van die eerste groep konden we steeds verder uitbreiden en kon Omar andere prioriteiten stellen. Hij geeft les aan de technees en heeft daarnaast nog altijd zijn eigen installatiebedrijf. Onze ambitie is om in 2024 in totaal met zes groepen te gaan draaien. De focus blijft op jongeren, maar ook veertigers die zich melden en willen werken in de installatietechniek kunnen het traject volgen. De vraag naar personeel is zo groot dat bedrijven zich graag bij ons inschrijven. De bedrijven die partner worden van Technoord betalen een fee. Wij zorgen voor een vijver van technici waar de bedrijven uit kunnen vissen. Andersom ontstaat er een pool van bedrijven voor onze technees.”

Celeste ten Broeke (Technoord): “Onze ambitie is om in 2024 in totaal met zes groepen te gaan draaien. De focus blijft op jongeren, maar ook veertigers die zich melden en willen werken in de installatietechniek kunnen het traject volgen.”

Ondersteuning door Ongekend Talent

Naast de financiële bijdrage van de bedrijven wordt Technoord ondersteund door het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Danielle Veljkovic is projectleider Ongekend Talent van het Regionaal Werkcentrum, een project dat mensen via buurtinitiatieven in de regio Groot-Amsterdam ondersteuning biedt op weg naar de arbeidsmarkt. “Bij Ongekend Talent waren we meteen heel enthousiast over Technoord. We hebben een deel van het programma voor de tweede groep technees financieel ondersteund en proberen nu samen met Technoord het traject te behouden en waar nodig te verbeteren. We gebruiken daarbij elkaars deskundigheid en netwerk. Celeste kan heel goed werkgevers aan zich binden en wij kunnen mensen wijzen op regelingen waar ze gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld voor verdere scholing. Of hen doorverwijzen naar een van onze partners, zoals een vakbond of een gemeente. Zo kunnen we samen verder bouwen en alle bestaande mogelijkheden benutten en beschikbaar maken voor de technees, zodat ze straks goed de arbeidsmarkt op kunnen!”

Daniëlle Veljkovic (Regionaal Werkcentrum): “We bouwen samen verder en benutten alle bestaande mogelijkheden zodat technees straks goed de arbeidsmarkt op kunnen!”

Celeste is blij met de samenwerking met het Regionaal Werkcentrum: “Dat breidt hiermee zijn toch al brede netwerk verder uit, waardoor meer mensen aan het werk geholpen kunnen worden.”

Leraar Omar heeft veel geduld

Yakup Avci heeft zijn techneeship er al op zitten en is heel enthousiast. “Zelf werk ik al drie jaar in de techniek, maar ik merkte dat ik toch bepaalde kennis miste. Ik heb het vak geleerd in de praktijk, eerst bij een baas en sinds een jaar als zzp’er. Ik wist bijvoorbeeld niet het fijne van diameters, laat staan dat ik ze allemaal uit mijn hoofd kende. Ook had ik geen goed overzicht van hoe ik het beste kon buigen. Al dit soort dingen heb ik nu onder de knie gekregen dankzij Technoord. Daarnaast heb ik mijn netwerk van bedrijven kunnen uitbreiden, waardoor ik meer opdrachten krijg. De lessen bij Technoord door Omar en ‘meester Peter’ zijn echt geweldig. Omar heeft heel veel geduld om dingen uit te leggen en dat had ik echt nodig. Je blijft maar nieuwe dingen leren bij Technoord!”

Yakup Avci (Technee): Ik werk al drie jaar in de techniek, sinds kort als zzp’er, maar ik miste bepaalde kennis. Ik heb extra kennis over onder andere diameters en buigen nu onder de knie gekregen dankzij Technoord.

Celeste is enorm blij met mensen als Yakup: “Hij is een geweldige ambassadeur voor ons. Hij helpt ons ook om nieuwe technees te werven, bijvoorbeeld door met ons op banenmarkten te gaan staan. Zijn ervaring zegt meer dan mijn verhaal. In de toekomst willen we graag werken met een buddy-systeem, waarbij een technee steun heeft aan een ex-deelnemer. Yakup heeft zich al hiervoor gemeld. We hopen de komende tijd echt door te groeien en nog meer mensen dit mooie traject te kunnen aanbieden. Het is nu al succesvol gebleken: van de eerste groep is 75% aan het werk gegaan.”

Meer informatie over het project Ongekend Talent