Tijd voor een overzicht

Voor het versterken van je arbeidsmarktpositie in de Culturele en Creatieve sector heeft de overheid een stimuleringsbudget voor zzp’ers en werkgevers vrijgemaakt. Het programma ‘Oog voor Impuls‘ biedt de regelingen aan. Wij vonden het tijd voor het delen van een overzicht, dus bij deze!

Voor zzp’ers:

Zelfverzekerd regeling
De Zelfverzekerd regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.
zelfverzekerd.oogvoorimpuls.nl

Nu voor Later regeling
De Nu voor Later regeling stimuleert zzp’ers in de culturele en creatieve sector om (meer) te gaan sparen voor hun pensioen.
nuvoorlater.oogvoorimpuls.nl

De Kunst van Later – Voucher voor Pensioenadvies (pilot)
Met deze vouchers worden zzp’ers in de culturele en creatieve sector gestimuleerd om persoonlijk, onafhankelijk advies in te winnen over hun pensioenopbouw.
dkvlvoucher.oogvoorimpuls.nl

Voor werkgevers:

Zekere Zaak
De Zekere Zaak regeling stimuleert werkgevers in de culturele en creatieve sector om zzp’ers in vaste dienst te nemen.
Zekerezaak.oogvoorimpuls.nl

Zekere Zaak – Pensioen
De Zekere Zaak Pensioen regeling stimuleert werkgevers in de culturele en creatieve sector om een pensioenregeling af te sluiten. Met een bijdrage voor een verkenningstraject en / of voor invoering van een pensioenregeling.
Zekerezaakpensioen.oogvoorimpuls.nl