Jaaroverzicht 2023

jaaroverzicht 2023

Voorwoord Selma Nijhof in Jaaroverzicht 2023 - eindrapportage.

“Met trots geven we met dit jaaroverzicht een blik op de resultaten van al onze gezamenlijke inspanningen om werkzoekenden en werkgevers verder te helpen.”

Selma Nijhof
Manager / kwartiermaker Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Iedereen duurzaam aan het werk

De dynamische arbeidsmarkt kent voortdurende schommelingen tussen krimp en tekort. Met onze partners kijken we wat al mogelijk is en vinden we oplossingen voor wat ontbreekt.

De inzet van de RMT (Regionaal Mobiliteitsteam)-instrumenten hebben bijgedragen aan ontschotting in onze regio. Vanaf de start in 2021 tot en met 31 december 2023 is er al meer dan 8280 keer een beroep gedaan op de RMT-middelen, zoals loopbaancoaching, scholing en sollicitatietrainingen, door ruim 6100 mensen die (ander) werk zochten. Alleen al in de gemeente Amsterdam hebben bijna 1700 mensen met inzet van de RMT-dienstverlening duurzaam werk gevonden en de bijstand kunnen verlaten.

Het werkgeversteam organiseerde ‘Bedrijven in Zicht‘. Dit open bedrijven event kende begin november zijn eerste editie in onze arbeidsmarktregio. Zo’n 125 bedrijven in de hele regio zetten hun deuren open voor iedereen die geïnteresseerd was in kennismaking met zeer uiteenlopende branches. Daar is 750 keer gebruik van gemaakt. Een prachtig resultaat en zeker voor herhaling vatbaar.

Projecten en loopbaanpaden

Het project ‘Ongekend Talent‘ ondersteunt wijk- en buurtorganisaties, met programma’s waarin mensen hun eerste stappen zetten naar volwaardige deelname aan de samenleving. We hebben hiermee al 335 mensen ondersteund in hun (eerste) stap richting werk.

Met ‘Proeftuin Koken in de Horeca’, een project van mbo praktijkleren derde leerweg, ontdekken mensen die flinke tegenslagen hebben doorstaan hun vaardigheden in een veilige omgeving met speciale begeleiding. Ze leren (opnieuw) samenwerken, stellen doelen en zien dat beloond met een praktijkverklaring of mbo-certificaat en uiteindelijk: met werk.

De Werkdesk Kunst en Cultuur ontwikkelde het afgelopen jaar met Kunsten ’92 het Fair Practice programma voor culturele instellingen en draagt ook dit jaar weer bij aan projecten die de arbeidsmarkt in de Culturele en Creatieve sector versterken. De Werkdesk staat middenin het netwerk, informeert en inspireert. Voor nóg meer informatie, volg de Linkedpagina!

Loopbaanpaden, opgezet met werkgevers, opleiders en andere partners, stellen mensen in staat nieuwe carrièrepaden te kiezen op basis van hun vaardigheden en interesses. Inmiddels hebben vele werkzoekenden, werkenden en ongekend talent gebruikgemaakt van de loopbaanpaden Bouw, Techniek en Groen; Zorg en Welzijn; Transport en Logistiek; IT.

Maatwerk

De missie van het Regionaal Werkcentrum, iedereen duurzaam aan het werk, vereist een gezamenlijke inspanning waarbij de behoeften van werkgevers en werkzoekenden centraal staan. In 2024 gaan we door met deze maatwerkaanpak en verstevigen we de samenwerkingen in onze arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Samen kijken we op een nieuwe manier van werk en welke vaardigheden zowel nu als in de toekomst cruciaal zijn. We hebben al heel veel bereikt samen; dat smaakt naar meer!

Cover Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam Jaaroverzicht 2023

Download en bekijk het Jaaroverzicht 2023 – Eindrapportage hier:

Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam Jaaroverzicht 2023

Het boekje in het kort:

Werknemersteam: Wij zijn er voor jou!

Het Werknemersteam (Regionaal Mobiliteitsteam, RMT) zet zich in om kandida-
ten effectief op weg te helpen naar werk. Het biedt ondersteuning aan werken-
den en werkzoekenden om hun arbeidsmarktpositie te versterken en duurzaam
werk te vinden dat echt bij hen past. Met loopbaanadvies, scholing en matching.

…lees verder in het boekje

Werkgeversteam: Voor alle vragen over personeel

Het Werkgeversteam gaat in gesprek met bedrijven en organisaties over strate-
gische personeelsvraagstukken zoals werving, behoud en om- en bijscholing van
personeel. We inventariseren de wensen en behoeften van een werkgever en
bedenken samen oplossingen voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt.

…lees verder in het boekje

Ongekend Talent: Kansen voor iedereen

Het project ‘Ongekend Talent‘ ondersteunt mensen die graag willen werken,
maar de weg daarheen zelf niet goed weten te vinden. Door samen te werken
met maatschappelijke partners zoals buurtorganisaties, slaan de adviseurs van
‘Ongekend Talent’ een brug naar de inwoners via de medewerkers van een buurt-
organisatie. Die kennen de bezoekers al beter en weten vaak waar hun behoeftes
liggen op het gebied van scholing en werk. Het doel is deze bezoekers een stap te
laten zetten richting de arbeidsmarkt.

…lees verder in het boekje

Werkdesk Kunst en Cultuur: Informeren, adviseren
en ontwikkelen

De Werkdesk Kunst en Cultuur zet zich in voor een weerbare, wendbare en
eerlijke Culturele en Creatieve sector (CCS). We bieden informatie, inspiratie,
advies op het gebied van werk en personeel en mogelijke financiering voor
bij- en omscholing. Wij verwijzen door naar de mogelijkheden die er al zijn en
werken samen met partners in de sector aan oplossingen die essentieel zijn
voor het versterken van de arbeidsmarkt.

…lees verder in het boekje

MBO Praktijkleren derde leerweg: Maakt mensen wendbaar

Het project mbo praktijkleren derde leerweg bevordert de leer- en ontwikkel-
cultuur door werken te combineren met (een deel van) een mbo-opleiding.
Het leidt mensen doeltreffend naar werk en van werk naar werk, ondersteunt
zij-instroom, en draagt bij aan behoud van werk.

…lees verder in het boekje

Het Leerwerkcentrum: Voor alle vragen over leren en werken

Voor de regio Groot-Amsterdam wordt één regionale dienstverlening ontwikkeld
waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht kunnen voor informatie
en advies over leren en werken. Om versnippering tegen te gaan willen we met
samenwerkingspartners komen tot de inrichting van het Leerwerkcentrum voor
de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. De samenwerking zal leiden tot een
betere arbeidsmarktpositie van inwoners in de regio, door integrale ondersteu-
ning in de begeleiding naar ander, al dan niet duurzaam werk.

…lees verder in het boekje

Zorg en Welzijn: Ontdek jouw talent in Zorg en Welzijn!

Binnen de sector Zorg en Welzijn zijn veel leuke functies, maar wat als iemand nog
niet precies weet of het bij haar of hem past? Tijdens een oriëntatiegesprek, een
oriëntatieprogramma of een meet & greet met werkgevers ontdekt een kandidaat
wat Zorg en Welzijn precies te bieden heeft, wat er nodig is om een functie uit te
kunnen voeren en hoe de kandidaat daarbij geholpen kan worden. Vervolgens
bieden we een passend traject aan om in Zorg en Welzijn te gaan werken.

…lees verder in het boekje

Bouw, Techniek en Groen: Samen bouwen aan een duurzame stad

‘Baan met Toekomst’, een programma van Loopbaanpad Bouw, Techniek
en Groen, richt zich op het vinden, opleiden en begeleiden naar werk van
zij-instromers die vanuit een andere branche de overstap willen maken naar
de bouw-, techniek- of groensector. Mensen die interesse hebben in bouw en
techniek vinden bij ‘Baan met Toekomst’ ideeën over werk waarmee zij de
stad kunnen verduurzamen. Amsterdam moet in korte tijd de CO2-uitstoot
sterk verminderen. In dit project wordt hard gewerkt aan een duurzame stad,
waarvoor veel technische vakmensen nodig zijn.

…lees verder in het boekje

Transport en Logistiek: Samen op weg naar jouw logistieke succes!

De sector Transport en Logistiek in de regio Groot-Amsterdam staat onder
druk. De sector is van vitaal belang voor de economie, met een groeiende
vraag naar efficiënte goederenstromen en distributie. Echter, deze groei brengt
ook een toenemende krapte op de arbeidsmarkt met zich mee.

…lees verder in het boekje

Vind je toekomst in de IT

Omscholen is ingewikkeld, helemaal als je niet precies weet wat je opties zijn. En
de IT is heel breed, met 181 uiteenlopende functies. Om mensen in hun zoektocht
te ondersteunen is samen met Techgrounds een online oriëntatieprogramma van
ongeveer vier weken opgezet, ‘Pathways‘ genaamd. In dit programma maken
kandidaten kennis met diverse vakgebieden in de IT en krijgen diverse IT-opleiders
de gelegenheid om hun opleidingsmogelijkheden te presenteren.

…lees verder in het boekje

Dependance Schiphol: Verbindt werkgevers en werknemers

Schiphol is belangrijk voor de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Daarom
is op de luchthaven een dependance ingericht van het Regionaal Werkcentrum
Groot-Amsterdam, bij Luchtvaart Community Schiphol in The Base A.

…lees verder in het boekje