Jaaroverzicht 2023

jaaroverzicht 2023

Voorwoord Selma Nijhof in Jaaroverzicht 2023 - eindrapportage.

“Met trots geven we met dit jaaroverzicht een blik op de resultaten van al onze gezamenlijke inspanningen om werkzoekenden en werkgevers verder te helpen.”

Selma Nijhof
Manager / kwartiermaker Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Iedereen duurzaam aan het werk

De dynamische arbeidsmarkt kent voortdurende schommelingen tussen krimp en tekort. Met onze partners kijken we wat al mogelijk is en vinden we oplossingen voor wat ontbreekt.

De inzet van de RMT (Regionaal Mobiliteitsteam)-instrumenten hebben bijgedragen aan ontschotting in onze regio. Vanaf de start in 2021 tot en met 31 december 2023 is er al meer dan 8280 keer een beroep gedaan op de RMT-middelen, zoals loopbaancoaching, scholing en sollicitatietrainingen, door ruim 6100 mensen die (ander) werk zochten. Alleen al in de gemeente Amsterdam hebben bijna 1700 mensen met inzet van de RMT-dienstverlening duurzaam werk gevonden en de bijstand kunnen verlaten.

Het werkgeversteam organiseerde ‘Bedrijven in Zicht‘. Dit open bedrijven event kende begin november zijn eerste editie in onze arbeidsmarktregio. Zo’n 125 bedrijven in de hele regio zetten hun deuren open voor iedereen die geïnteresseerd was in kennismaking met zeer uiteenlopende branches. Daar is 750 keer gebruik van gemaakt. Een prachtig resultaat en zeker voor herhaling vatbaar.

Projecten en loopbaanpaden

Het project ‘Ongekend Talent‘ ondersteunt wijk- en buurtorganisaties, met programma’s waarin mensen hun eerste stappen zetten naar volwaardige deelname aan de samenleving. We hebben hiermee al 335 mensen ondersteund in hun (eerste) stap richting werk.

Met ‘Proeftuin Koken in de Horeca’, een project van mbo praktijkleren derde leerweg, ontdekken mensen die flinke tegenslagen hebben doorstaan hun vaardigheden in een veilige omgeving met speciale begeleiding. Ze leren (opnieuw) samenwerken, stellen doelen en zien dat beloond met een praktijkverklaring of mbo-certificaat en uiteindelijk: met werk.

De Werkdesk Kunst en Cultuur ontwikkelde het afgelopen jaar met Kunsten ’92 het Fair Practice programma voor culturele instellingen en draagt ook dit jaar weer bij aan projecten die de arbeidsmarkt in de Culturele en Creatieve sector versterken. De Werkdesk staat middenin het netwerk, informeert en inspireert. Voor nóg meer informatie, volg de Linkedpagina!

Loopbaanpaden, opgezet met werkgevers, opleiders en andere partners, stellen mensen in staat nieuwe carrièrepaden te kiezen op basis van hun vaardigheden en interesses. Inmiddels hebben vele werkzoekenden, werkenden en ongekend talent gebruikgemaakt van de loopbaanpaden Bouw, Techniek en Groen; Zorg en Welzijn; Transport en Logistiek; IT.

Maatwerk

De missie van het Regionaal Werkcentrum, iedereen duurzaam aan het werk, vereist een gezamenlijke inspanning waarbij de behoeften van werkgevers en werkzoekenden centraal staan. In 2024 gaan we door met deze maatwerkaanpak en verstevigen we de samenwerkingen in onze arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Samen kijken we op een nieuwe manier van werk en welke vaardigheden zowel nu als in de toekomst cruciaal zijn. We hebben al heel veel bereikt samen; dat smaakt naar meer!

Cover Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam Jaaroverzicht 2023

Download en bekijk het Jaaroverzicht 2023 – Eindrapportage hier:

Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam Jaaroverzicht 2023