Kinderopvang bundelt krachten tegen personeelstekort

Marianna van Kinderdagverblijf De Kleine Wereld

Dat de nood hoog is in de kinderopvang mag geen verrassing heten. Van het landelijk voelbare personeelstekort neemt de gemeente Amsterdam zo’n 15% voor haar rekening. Om mensen enthousiast te krijgen voor een baan in deze sector is een gezamenlijke wervingscampagne Kinderopvang ontwikkeld. Hierin werken opleiders, brancheverenigingen, werkgevers, het arbeidsmarktfonds FCB, leerwerkbedrijven en gemeenten samen. Het Werkgeversservicepunt en het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam ondersteunen door kandidaten die op dit moment nog niet geschikt zijn voor de kinderopvang, naar andere passende werkplekken te begeleiden. 

Campagne Kinderopvang

“Het is veel slimmer om samen te werken dan te concurreren.”

Hoe krijg je 52 kinderopvangorganisaties en de brancheorganisatie zo ver om samen op te trekken? Otto Heijst, voorzitter van Branchevereniging Kinderopvang Amsterdam: “We hebben allemaal te maken met hetzelfde personeelstekort en dat tekort wordt alleen maar groter als we niets doen. Het is veel slimmer om samen te werken dan te concurreren. Dankzij deze samenwerking kunnen we nu met elkaar campagne voeren om Amsterdammers te laten zien wat een prachtig én belangrijk vak het is, met kinderen werken.”

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken is in januari de campagne ‘Kom werken in de kinderopvang in Amsterdam’ gestart. De campagne, die zich vooral richt op zij-instromers en mbo-studenten, heeft tot eind maart 250 aanmeldingen opgeleverd. De campagneperiode is inmiddels beëindigd, maar aanmelden kan nog steeds. Een aanmelding betekent uiteraard niet automatisch ook een match, maar kan ook leiden tot een vervolgtraject in een andere richting waar de kandidaat werk in kan vinden.

“Een aanmelding betekent niet automatisch een match, maar kan ook leiden tot een vervolgtraject in een andere richting.”

Slimme aanpak werkt

Kinderdagverblijve De Kleine WereldBarbara van Os, kwartiermaker van Loopbaanpad Zorg en Welzijn van Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam, trekt dit project samen met Naomi Karg, beleidsadviseur Kinderopvang en Voorschoolse Educatie van de gemeente Amsterdam. “Nadat een kandidaat zich heeft aangemeld en het aanmeldformulier heeft ingeleverd, volgt een eerste online kennismakingsgesprek”, licht Barbara de procedure toe. “Hierin wordt van beide kanten afgetast of de kinderopvang iets voor deze persoon is. Als iemand inderdaad geschikt is voor deze branche, maken we een vervolgafspraak.”

Van financiële sector naar kinderopvang

Een van de vrouwen die dankzij dit project een baan in de kinderopvang heeft gekregen, is Marianna Gravenbeek. Ze heeft lange tijd in de financiële sector gewerkt, stapte over naar de thuiszorg en heeft daarna al haar tijd besteed aan de verzorging van haar vader. Nadat deze was overleden wilde ze graag weer aan de slag, maar niet meer in het bedrijfsleven. Marianna past regelmatig op haar kleinkinderen en vindt het werken met kinderen heel leuk. Je leest haar verhaal verderop in dit artikel.

Warme overdracht

In de gevallen waarin na het eerste gesprek blijkt dat iemand niet geschikt is, neemt een collega van de servicedesk van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam het over. Samen met de kandidaat wordt dan besproken welke andere mogelijkheden er zijn. Het kan zijn dat iemand graag wil gaan werken in een branche waar een groot personeelstekort is en daarvoor misschien eerst een opleiding moet gaan volgen.

Het resultaat van de campagne heeft in elk geval elf mensen opgeleverd die direct gematcht konden worden met een kinderopvangorganisatie. Een deel van hen is gestart met de opleiding tot pedagogisch medewerker, in totaal vier mensen, onder wie Marianna, konden direct aan de slag als groepsmedewerker en één kandidaat kon zelfs al meteen beginnen als pedagogisch medewerker omdat zij de vereiste diploma’s al heeft.

“Niet de kinderopvanglocatie, maar de kandidaat staat centraal.”

Passend werk vinden

Het bijzondere van deze wervingscampagne is dat iemand die zich meldt zelf kan aangeven op welke locatie hij of zij wil werken en of hij/zij graag op verschillende locaties ingezet wil worden. Mylan de Groot van kinderopvang Junior Service Amsterdam: “We vonden deze nieuwe aanpak eerst een spannend idee, maar als je het goed bekijkt, is het veel slimmer. Niet de kinderopvanglocatie staat centraal, maar de kandidaat. Iemand die graag op een vaste plek werkt met een vast team, is wellicht meer gebaat bij het werken bij een kleine opvang. Terwijl iemand die zich prettig voelt bij afwisselend werk, of bij wie flexibel werken beter past, zich beter kan ontwikkelen in een opvang met meerdere vestigingen. Door samen te werken, bieden we voor iedere kandidaat wel een passende plek.”

Sterke samenwerking binnen RWC Groot-Amsterdam

Naomi Karg heeft in dit traject een coördinerende rol. “Het doel van dit project is, naast het werven van medewerkers, om werken in de kinderopvang aantrekkelijker te maken. We laten zien dat er diverse vormen van opvang bestaan op veel verschillende locaties. Door mensen meer keuze te geven in het aantal uren dat ze willen werken en op welke locaties. We faciliteren tevens de opleidingstrajecten voor mensen die de vereiste papieren nog niet hebben. Daarnaast biedt het Taalakkoord van de gemeente trajecten aan voor mensen met een taalachterstand. Een deel van deze campagne hebben wij vanuit de gemeente gefinancierd; de bekostiging van de opleiding is voor rekening van de werkgever.”

De kracht van het Regionaal Werkcentrum

Hoewel er ogenschijnlijk nog niet veel mensen zijn gematcht, is Naomi zeker niet ontevreden over de campagne. “Mensen die zich hebben aangemeld en er nog niet klaar voor zijn, kunnen een scholingstraject in. Iedereen die echt niet geschikt blijkt te zijn voor de kinderopvang, kunnen we alsnog begeleiden op weg naar ander werk. Dát is juist de kracht van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam, waar we korte lijntjes hebben en gebruikmaken van elkaars expertise.” Barbara vult aan: “Alle aangemelde kandidaten die hun formulier nog niet hebben teruggestuurd, worden sowieso nagebeld door onze servicedesk. Binnen het Loopbaanpad Zorg en Welzijn kijken we dan wat wél een geschikte werkplek of opleiding is voor iemand. Je kunt het zien als een soort rotonde waarbij verschillende afslagen mogelijk zijn. Als iemand nog geen idee heeft wat hij of zij wil, krijgt diegene een loopbaangesprek.

Verschillende trajecten in de zorg

Er zijn allerlei trajecten mogelijk. Nu is er extra aandacht voor de Kinderopvang, maar zo kan iemand ook kiezen voor een baan of opleiding in de ouderen- of gehandicaptenzorg, als huishoudelijke hulp of nog weer iets anders. Er zijn veel mogelijkheden binnen Zorg en Welzijn. Door een nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt (WSP) zijn we in staat om binnen RWC Groot-Amsterdam snel te schakelen. Zo kunnen we gezamenlijk iedereen die dat wil, begeleiden naar werk of opleiding.”

 Marianna volgt haar hart

Marianna werkt met veel plezier bij de kinderopvang.
Marianna werkt met veel plezier bij de kinderopvang.

“Ik werd benaderd door de gemeente met de vraag of ik een baan in de kinderopvang zou zien zitten”, vertelt Marianna. “Daar heb ik meteen positief op geantwoord en eind februari had ik een eerste gesprek. Op dit moment heb ik geen diploma voor dit werk, maar dat was geen bezwaar. Na een tweede gesprek werd duidelijk dat ik waarschijnlijk aan de slag kon als groepshulp. Ik mocht zelf een kinderopvangorganisatie kiezen. Nadat ik op internet verschillende locaties en organisaties had bekeken, heb ik gekozen voor een locatie van De Kleine Wereld op IJburg.”

“Ik heb het altijd leuk gevonden om nieuwe dingen te leren en steeds te groeien. Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen!”

BBL-opleiding

“De huiselijke sfeer daar spreekt me heel erg aan en het is bij mij in de buurt. Ik heb twee keer een gesprek gehad met iemand van De Kleine Wereld en eind maart had ik mijn contract op zak. Per 1 mei ben ik begonnen als groepshulp. In september ga ik de BBL-opleiding* Pedagogisch Medewerker doen. Het is een tweejarige opleiding die betaald wordt door de werkgever, waarbij je één dag per week naar school gaat en drie dagen werkt. Tijdens mijn opleiding krijg ik steeds meer verantwoordelijkheden en kan ik toegroeien naar een meer pedagogische functie. Ik heb even zitten rekenen of het niet wat lang is, twee jaar, maar ik ga er gewoon voor. Ik ben weliswaar 60, maar zo voel ik me absoluut niet. Ik heb het altijd leuk gevonden om nieuwe dingen te leren en steeds te groeien. Ik ben erg blij dat ik deze kans heb gekregen!”

Werkgever biedt medewerkers kansen

Amanda, van Kinderdagverblijf De Kleine Wereld, is blij met nieuwe medewerker Marianna.
Amanda, van Kinderdagverblijf De Kleine Wereld, is blij met nieuwe medewerker Marianna.

“Wij zijn als werkgever heel blij dat Marianna haar keuze op ons heeft laten vallen”, zegt Amanda Pimmelaar van De Kleine Wereld. “We vinden het belangrijk om medewerkers scholingsmogelijkheden te bieden, waarbij ze de ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen. Iedere BBL-medewerker heeft een stagebegeleider en daarnaast hebben we een coach die zich geheel richt op het begeleiden en ondersteunen van het BBL-traject.

“We vinden het belangrijk om medewerkers scholingsmogelijkheden te bieden, waarbij ze de ruimte krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen.”

Starten als groepshulp

Aangezien de opleiding in september start, bieden we medewerkers de kans om te starten als groepshulp. Op deze manier kan Marianna alvast kennismaken met de vestiging, haar collega’s en de kinderen voordat haar opleiding start. Een BBL-traject is een intensief traject en we proberen hierin zoveel mogelijk al te faciliteren.”

Zo heeft Marianna via deze campagne haar passie kunnen volgen en De Kleine Wereld heeft een goede nieuwe medewerker gevonden!

Wil je meer weten over werken in de kinderopvang?
Neem gerust contact met ons op.

*BBL = beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van werken en leren

Foto’s: campagne Kinderopvang en Sander Stoepker; Tekst: Anke Derkse