Talenten komen vooruit met mbo-certificaat ‘Individuele basiszorg verlenen’

Clarence, Mayra, Lucia van Profor

“Ik ben heel blij dat ik nu mijn certificaat heb en zou nog wel verder willen leren.”

Mayra Nicasia werkte tijdens de coronapandemie bij een testlocatie. Daar ontdekte ze dat werken in de zorg haar erg aanspreekt. Na de coronatijd zat Mayra een poos zonder werk. Thuis zorgt ze voor haar drie kinderen én twee pleegkinderen, én voor haar moeder. “Ik werkte net via thuiszorgorganisatie Profor in de zorg toen ik de kans kreeg om een traject van Ongekend Talent te gaan volgen dat opleidt tot het certificaat Individuele basiszorg verlenen.

Mayra Nicasia
Mayra Nicasia wilde graag een stap verder komen.

Mayra had geen diploma in de zorg, maar wilde graag een stap verder komen. “Ik ben heel blij dat ik nu mijn certificaat heb en zou nog wel verder willen leren.” Je zou zeggen, iemand die privé al voor zo veel mensen zorgt, weet wel hoe ze zorg moet verlenen. “Toch is dat heel anders”, zegt de zestigjarige Mayra. “In een werksituatie moet je echt wat meer discipline hebben en je aan bepaalde regels houden. Ik merk nu dat ik thuis ook dingen anders doe en toepas wat ik in de lessen heb geleerd.”

Mooi voorbeeld van brede samenwerking

Roxanne Lejeune en Joy Dekker, projectleiders Ongekend Talent, hebben samen met Clarence Dosoe van Werkwijzer naar Werk én Brigitte Boots dit opleidingstraject bedacht en vormgegeven. Ongekend Talent ondersteunt mensen die graag willen werken, maar zelf de weg daarheen niet goed weten te vinden.

Door aan te haken bij bestaande buurtorganisaties, slaan de Ongekend Talent-adviseurs een brug naar de inwoner.

Via de medewerkers van een buurthuis die immers de bezoekers al goed kennen en weten vaak waar hun werkbehoeftes liggen. De organisatie van Clarence sluit daar naadloos op aan.

Clarence Dosoe van Werkwijzer naar Werk
Clarence Dosoe van Werkwijzer naar Werk

“Wij werken met sleutelpersonen en ‘werkwijzers’; mensen die bewoners goed kennen en hen spontaan op straat aanspreken”, legt Clarence uit. “Bewoners die aangeven graag te willen werken of een diploma willen halen om hun kansen op werk te vergroten, bieden wij begeleiding aan.”

Via de organisatie van Clarence meldden veel vrouwen dat ze graag iets in de zorg wilden gaan doen, maar daar geen diploma voor hadden. Samen met Roxanne is hij in gesprek gegaan met Brigitte.

Brigitte kijkt als kwartiermaker mbo praktijkleren derde leerweg vanuit het Regionaal Werkcentrum met tevredenheid terug op dit geslaagde traject: “Door deze unieke samenwerking zijn veertien talenten opgeleid via Praktijkleren derde leerweg tot het mbo-certificaat Individuele basiszorg verlenen, niveau 2. Bij opleiden via de derde leerweg volgen mensen een beroepsgericht onderdeel van een mbo-opleiding en zijn daarna inzetbaar op een afgerond takenpakket. Behaalde mbo-certificaten worden, net als mbo-diploma’s, opgenomen in het diplomaregister van DUO.”

Supertrots op deelneemsters

Ilse Schoorl, docent aan MBO College Hilversum – ROC van Amsterdam, heeft de lessen met veel plezier verzorgd. “Voor ik docent werd, heb ik zelf lang in de thuiszorg gewerkt. Mijn streven is om zoveel mogelijk mensen op te leiden voor dit mooie werk. De vrouwen die aan dit traject deelnamen hadden vaak lange tijd niet gewerkt, maar waren heel gemotiveerd om in de zorg aan de slag te gaan.

Ik ben echt supertrots op Mayra en de andere deelneemsters dat ze het certificaat hebben behaald. Ga er maar aan staan: een gezin runnen, 260 uur stage lopen én een dag in de week de schoolbanken in.”

Het certificaat Individuele basiszorg verlenen is één van de drie modules van de reguliere opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Het lesprogramma is qua inhoud hetzelfde als in de reguliere opleiding. Er worden alleen kleinere stapjes genomen omdat het voor de meeste vrouwen lang geleden is dat ze in de schoolbanken zaten. Enkele vrouwen hebben al aangegeven graag verder te willen leren en zouden in principe de twee andere modules kunnen volgen. “Ze hebben absoluut potentie hiervoor en ik hoop dan ook dat ze doorgaan.”

Steun en toeverlaat

Lucia, van thuiszorgorganisatie Profor, en Clarence, van Werkwijzer naar Werk.
Lucia, van thuiszorgorganisatie Profor, en Clarence, van Werkwijzer naar Werk.

Clarence was altijd aanwezig bij de lessen en voor zowel Ilse als de deelneemsters aanspreekbaar. Mayra: “Clarence had alle aandacht voor ons en liet ons nooit in de steek. Als een van de deelneemsters ergens mee zat, hielp Clarence haar. We mochten hem dag en nacht appen en hij appte ons elke twee dagen om te vragen hoe het ging met de lessen, op stage, met het huiswerk en privé. Hij ondersteunde ons overal in. Kortom, Clarence is écht een goeie!”

Ook Ilse bevestigt dit beeld: “Doordat Clarence de vrouwen ondersteunde bij problemen, kon ik mijn aandacht volledig richten op het lesprogramma. Dat heb ik als heel fijn ervaren. Als iets niet helemaal lekker liep op de stageplek of iemand was afwezig, ging Clarence erachteraan. Die man is goud waard!”

Clarence zelf neemt zijn rol als vertrouwenspersoon heel serieus. “Deze doelgroep heeft te maken met veel belemmerende factoren. Dat loopt uiteen van het ontbreken van kinderopvang, via armoede en schulden tot huisvestingproblematiek. Als ik die belemmeringen voor een groot deel voor hen kan helpen wegnemen, ben ik een gelukkig mens.”

Doorgroeien

De lessen zijn gegeven op de locatie van Bernadetta Zorg, waar ook een oefenruimte (een zogenoemd skills lab) is. Lilian Panka, zorgmanager bij Bernadetta Zorg: “Ik vind het belangrijk dat werkenden in de zorg zich kunnen blijven ontwikkelen. Twee deelneemsters waren al bij ons in dienst. Dankzij dit certificaat konden beide vrouwen doorgroeien. Een van de dames werkte in de dagbesteding en is doorgegroeid tot coördinator en stagebegeleider in de dagbesteding. De andere werkte in de thuiszorg en is nu als zorgmedewerker ondersteunend aan een verzorgende. Een derde deelneemster is nu nog werkzaam als vrijwilligster op de dagbesteding, maar komt binnenkort ook bij ons in dienst.” De samenwerking met de verschillende partijen heeft Lilian als prettig ervaren.

Nieuwsgierig?

Ga hier naar de pagina over het project Ongekend Talent.
Ga hier naar de pagina over het project mbo praktijkleren derde leerweg.

Oproep

Voor het project Ongekend Talent zijn we nog steeds op zoek naar professionals die vertrouwd zijn met de lokale situatie en die ons de weg kunnen wijzen naar de waardevolle vindplekken van Ongekend Talent. Neem contact met ons op, zodat we samen het potentieel in onze gemeenschap kansen kunnen bieden.