Van Roadshow tot Talenthub

DHL Express Logistieke Tafel

“Samen talent aantrekken en behouden”

“DHL Express neemt graag plaats aan de Logistieke Tafel, waar gelijkgestemde branches samenkomen, elkaars inzichten delen, kennis uitwisselen en samenwerken als één krachtige branche om talent aan te trekken en te behouden”, aldus Rick van Engelen, een van de werkgevers die deelnemen aan de Logistieke Tafel. Het tekent precies het doel van deze denk- en doe-tank.

Veel logistieke bedrijven kampen met dezelfde problemen als het gaat om personeelsbezetting. “Dan kun je natuurlijk als bedrijf zelf proberen het wiel uit te vinden, maar met meerdere partners samen kom je een stuk verder”, zegt Marissa van den Herik, coördinator Transport en Logistiek van Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam.

Simone Schavemaker van Dnata verwoordt het als volgt: “Alleen zijn we sterk, samen zijn we sterker door de Logistieke Tafel. Samen sterk voor het goede doel om talent naar de sector Transport en Logistiek te bewegen en te behouden.”

RWC-logistieke-Tafel-groep-marissa

De Logistieke Tafel

De Logistieke Tafel is in 2023 gestart. De deelnemende werkgevers komen elke twee maanden bijeen, samen met de partners Luchtvaart Community Schiphol (LCS), Sectorinstituut Transport en Logistiek, ROC van Amsterdam de logistieke vakschool, het Werkgeversteam van Regionaal Werkcentrum en het Werkgeversservicepunt.

Marissa: “In december hebben we een brainstormsessie georganiseerd om de behoeftes van de werkgevers in de logistieke sector in kaart te brengen. Knelpunten bij vrijwel alle bedrijven zijn krapte op de arbeidsmarkt, vervullingen van vacatures en het vasthouden van werknemers. Uit de brainstormsessie zijn twee initiatieven gekomen die we in februari hebben voorgelegd aan tien werkgevers. Zij waren meteen enthousiast en gaan de initiatieven nu verder uitwerken.”

De twee initiatieven die de werkgevers hebben bedacht, zijn een Roadshow en de Talenthub Transport en Logistiek.

Initiatief 1: Roadshow

Het idee van de Roadshow is om naar de mensen toe te gaan, in plaats van iets te organiseren op één vaste plek. “Het gaat er daarbij echt om dat we de beleving naar de mensen toe brengen”, vertelt Marissa. “Je moet je voorstellen dat we bijvoorbeeld met een grote truck, volgeladen met attributen die in de logistiek gebruikt worden, naar een plek in een wijk gaan waar veel mensen samenkomen. Die kunnen dan op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende werkzaamheden in de Transport en Logistiek. Mensen hebben vaak een beperkt beeld van de sector. Over het algemeen heb je geen specifieke opleiding nodig om te starten in de logistiek. Voor kandidaten is er eventueel de mogelijkheid om via Amsterdamwerkt! hun heftruckdiploma te behalen en waar nodig een taalcursus of een cursus werknemersvaardigheden te volgen.”

Hoe de precieze invulling van de Roadshow eruit gaat zien, zullen drie werkgevers de komende maanden gezamenlijk uitwerken. Te denken valt aan het aansluiten bij bestaande events of op locatie bij een onderwijsinstelling.

Danielle van Pelt, opleidingsmanager ROC van Amsterdam de logistieke vakschool: “De meerwaarde van de Logistieke Tafel vanuit onderwijs is kennis delen. Welke trends verwacht de sector de komende maanden? Welke techniekontwikkelingen zien wij in de toekomst? Hoe ziet de toekomstige medewerker eruit?”

Initiatief 2: Talenthub Transport en Logistiek

Het tweede initiatief is wellicht wat minder zichtbaar, maar daarom niet minder belangrijk. De Talenthub is gericht op behoud en doorstroom van personeel binnen de sector. “De meeste bedrijven doen hun best om een werknemer die niet meer kan doorgroeien binnen het bedrijf of die zijn of haar huidige werk niet meer kan uitvoeren, te begeleiden naar ander werk. Als dat niet binnen het bedrijf gevonden kan worden, gaan medewerkers op zoek naar ander werk buiten de branche. En dat is jammer, want vaak heeft een ander logistiek bedrijf wél passend werk.”

“Met de Talenthub willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk werknemers behouden blijven, door vraag en aanbod binnen de sector bij elkaar te brengen.”
Marissa van den Herik, Coördinator Transport en Logistiek

Ook hier geldt dat de precieze invulling nog in ontwikkeling is. En ook hier hebben vier werkgevers uit de logistiek zich bereid verklaard er de tanden in te zetten.

Tymen van Dijk van het WerkgeversServicepunt: “De Logistieke Tafel zie ik als een mooie gelegenheid om bedrijven aan elkaar te verbinden, de verschillende ideeën met elkaar te delen en vervolgens de onderlinge samenwerking te bevorderen.”

Rol Regionaal Werkcentrum bij kanssectoren

Marissa benadrukt dat alle activiteiten die voortvloeien uit de Logistieke Tafel, gedragen worden door en gerealiseerd vanuit de werkgevers.

“Als Regionaal Werkcentrum hebben wij vooral een faciliterende rol. Mijn taak is het om verbinding te leggen tussen werkgevers en de partners.”

“Ik kijk wie we op welk moment het beste bij welke activiteit kunnen betrekken. Met bovengenoemde ideeën helpen we inwoners aan een duurzame loopbaan. De missie van het Regionaal Werkcentrum is immers om iedereen duurzaam aan het werk te krijgen. We richten ons met name op kanssectoren, waar Transport en Logistiek er één van is. Samen zetten we met werkgevers mooie stappen!”

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op https://rwcgrootamsterdam.nl/transport-logistiek/