Ongekend Talent en De Meevaart bouwen aan arbeidskansen

Husnia Ongekend Talent De Meevaart

Het project Ongekend Talent wil mensen ondersteunen die graag willen werken, maar de weg daarheen zelf niet goed weten te vinden. Door aan te haken bij bestaande buurtorganisaties slaan de Ongekend Talent-adviseurs een brug naar de burger via de medewerkers van een buurtorganisatie. Die kennen immers de bezoekers al goed, en weten vaak waar hun behoeftes liggen op het gebied van werk.

Danielle Veljkovic, projectleider van Ongekend Talent: “Wij willen mensen die op het eerste gezicht weinig kansen zien om aan de slag te gaan, ondersteunen met bijvoorbeeld een cursus. In buurthuis De Meevaart liep een groepje vrouwen stage voor hun niveau 1-opleiding Dienstverlening & Zorg, die ze volgen bij het ROC van Amsterdam. Het gaat om een Externe Leerstage van AmsterdamWerkt, waarvoor De Meevaart erkend leerbedrijf is. Samen met hen en de buurtorganisatie zijn we gaan kijken hoe we deze vrouwen verder kunnen ondersteunen om de opleiding af te maken én daarna aan het werk te gaan. In gesprekken met de studenten bleek dat ze behoefte hadden aan digitale vaardigheden. Dankzij de medewerking van het Regionaal Mobiliteitsteam hebben we hen een cursus kunnen aanbieden. Daarnaast krijgen ze nu één op één begeleiding van De Meevaart.”

De kracht van samenwerken

De cursus Digitale vaardigheden wordt bij De Meevaart verzorgd door Cybersoek, een organisatie die in de wijk zit en vertrouwd is met de mensen uit de buurt.

“Vertrouwde gezichten zijn voor veel mensen erg belangrijk en kunnen hen over een drempel heen helpen.”

Vaak is er ook een taalachterstand, waardoor het voor hen moeilijk is om aan een opleiding te beginnen of te gaan werken. Danielle is in overleg met De Meevaart op zoek gegaan naar een docent die een cursus Nederlands op de Werkvloer kan verzorgen. “Kijk, dat is de kracht van samenwerken die we binnen het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam hebben. Alles met het doel om zoveel mogelijk mensen die willen en kunnen werken te ondersteunen.”

Initiatieven ondersteunen

Ongekend Talent kan voor nog veel meer mensen iets gaan betekenen. Danielle en haar twee collega’s hebben al diverse groepen in het vizier waar ze graag mee aan de slag willen. Zoals een groep vrouwen die graag iets met textiel wil doen om wat bij te verdienen. Een andere groep vrouwen zou graag kinderen met een beperking van en naar school brengen. Of neem een Nigeriaanse man die bezig is een stichting op te richten op het gebied van duurzaamheid en energie. Hij wil mensen aan het werk zetten die zonnepanelen monteren. Hij kent veel mensen uit zijn gemeenschap die dat willen. Alleen spreken zij nog geen Nederlands, maar wel Engels. Ongekend Talent wil samen met deze sleutelfiguur op zoek gaan naar werkgevers die dat geen probleem vinden, waarbij hun technische vaardigheden voorop staan.

Ongekend Talent wil samen met sleutelfiguren op zoek gaan naar werkgevers.

De Meevaart is blij met de samenwerking

Buurtorganisatie De Meevaart AmsterdamJoy Dekker, een van de collega’s van Danielle, sprak in De Meevaart met Tim Doornewaard en met Husnia, een van de deelneemsters aan het project. Tim is directeur van De Meevaart en heeft de binnen het project Ongekend Talent de taak op zich genomen om de deelnemers één-op-één begeleiding te bieden. “Het is gewoon heel verassend wat voor dromen mensen hebben. Vaak zijn ze jaren uit het arbeidsproces geweest, doordat ze thuis voor de kinderen hebben gezorgd. Maar als de kinderen groot zijn, dan willen ze wat anders doen buiten ‘t huis; dat vind ik ook heel logisch en daar helpen wij ze bij.

Het bijzondere aan plekken zoals De Meevaart is dat ze op een hele laagdrempelige manier contact met ons kunnen leggen, omdat het een vertrouwde omgeving is. Wij hebben heel veel vrijwilligers die hen begrijpen. Dat laagdrempelige en dat uitnodigende om je huis uit te komen en mee te gaan doen met de samenleving, daar is bij uitstek De Meevaart heel geschikt voor.”
Tim is erg blij met de samenwerking van alle betrokken partners binnen Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. “Ik vind het heel mooi om te zien dat we samen met de partners die ondersteuning kunnen bieden. Dankzij de middelen uit het Regionaal Mobiliteitsteam hebben we ook wat meer financiële armslag hierin.”

“Ik vind het heel mooi om te zien dat we samen met de partners van het RWC ondersteuning kunnen bieden.”

Husnia heeft haar talent ontdekt

Husnia bakt taartenHusnia heeft gaandeweg het traject haar talent ontdekt én meer zelfvertrouwen gekregen. Op de vraag of ze een jaar geleden dit interview zou hebben kunnen geven zegt ze stellig: “Ik zou toen al zenuwachtig worden van een afspraak voor zo’n gesprek. Nu is het heel normaal voor mij en maakt het me niet uit. Misschien komt dat omdat mijn taal toen nog zo slecht was.” Wat betreft haar verdere ontwikkeling zegt ze: “Ik krijg kansen van Tim, dat is echt heel lief van hem. Ik kan hier elke maandag taart bakken en leren. Ik wil graag de niveau 2-opleiding Uitvoerend Bakker gaan doen.”

“Ik heb hier mijn taal kunnen verbeteren en durf nu veel beter contact te maken met mensen.”

Het leren gaat haar niet altijd makkelijk af, vooral het huiswerk vindt ze lastig. “Je krijgt veel huiswerk en het kost tijd om het te begrijpen wat je moet doen. Er zijn hier gelukkig heel veel mensen die helpen, zoals een leermeester en coördinator die dingen uitleggen. Ik heb hier mijn taal kunnen verbeteren en durf nu veel beter contact te maken met mensen. Ik hoop dat ik volgend jaar de opleiding Uitvoerend Bakker kan gaan volgen. Eerst moet ik daarvoor een werkplek zoeken en dan kan ik me gaan inschrijven bij het ROC van Amsterdam. Dat ben ik vast van plan.” Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam gaat Husnia, samen met De Meevaart, ondersteunen bij deze mooie vervolgstap.

Iedereen een kans bieden op de arbeidsmarkt

Danielle en haar collega’s richten zich op mensen die iets willen op de plek waar ze al komen en waarmee ze al vertrouwd zijn. Een buurthuis kan zo’n plek zijn, waar drempels worden weggenomen en mensen kunnen groeien. Met goede begeleiding worden de talenten die ze hebben, aangeboord en ingezet voor de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen daarbij helpen door met een wat andere bril te kijken. Iets minder naar diploma’s en iets meer naar vaardigheden. “Samen met sleutelfiguren uit buurten, opleiders zoals een ROC én werkgevers willen we met Ongekend Talent ervoor zorgen dat iedereen die dat wil, een kans krijgt om te werken en daarmee een positief zelfbeeld te creëren.”

Heb je vragen over het project Ongekend Talent?
Neem gerust contact met ons op.

Foto’s: Sander Stoepker; Tekst: Anke Derkse