Kwartaalupdate 1: Inspirerende verhalen en betekenisvolle cijfers

Kwartaalupdate 1 - 2024- voorkant uitgelicht

Selma Nijhof. foto: Edwin Weers.In deze Kwartaalupdate delen we, naast de cijfers van het afgelopen kwartaal, graag weer inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Maar eerst een paar recente ontwikkelingen in het huidige en komende kwartaal.

Kamerbrief

26 april is de Kamerbrief over de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur naar de Tweede Kamer gestuurd. In 2026 moet er in elke arbeidsmarktregio een Werkcentrum zijn. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. We hebben in onze regio met elkaar al een mooie basis neergezet, en we zetten ons volledig in voor het nog beter ontschotten en aanvullen van dienstverlening voor en met de partners. Uitdagingen zijn er, vooral in de middelensfeer. Zo stopt de RMT-regeling per 1 januari 2025. Wat betekent dit voor onze gezamenlijke dienstverlening? Wat willen we als arbeidsmarktregio graag behouden? En hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we de juiste dingen kunnen blijven doen, ook na 1 januari 2025? Hierover gaan we de komende tijd met elkaar in gesprek. De Kamerbrief staat hier.

Projecten

In september krijgt de succesvolle editie uit 2023 van Bedrijven in Zicht een vervolg. Inmiddels hebben al veel gemeenten uit onze arbeidsmarktregio zich erbij aangesloten! Binnenkort start de werving en volgt meer informatie.

Het werknemersteam (RMT) organiseert jaarlijks vier kennissessies gericht op betere begeleiding van werkzoekenden. Op 7 juni krijgt de kennissessie uit januari, over neurodiversiteit, een landelijk vervolg. Als je neurodiversiteit herkent, kun je mensen veel beter begeleiden naar een baan waar deze ‘stoornis’ juist een talent blijkt te zijn. Collega Joyce Kool, loopbaancoach bij het werknemersteam, ontwikkelde met een aantal vakgenoten de kennissessies.

In februari startte de campagne ‘Hulp bij het Huishouden’, van het loopbaanpad Zorg en Welzijn. Al 331 mensen hebben zich in het eerste kwartaal aangemeld voor een oriëntatiedag en er zijn 30 mensen geplaatst!

Een ander mooi resultaat komt van Transport en Logistiek. De Logistieke Tafel gaat komende maanden een Roadshow en een Talenthub Transport en Logistiek organiseren. Het resultaat van een brainstorm met werkgevers uit de sector over oplossingen van knelpunten op de arbeidsmarkt.

Een dikke 9!

Als kers op de taart, iets waar we met elkaar supertrots op mogen zijn, is de beoordeling van de klant van onze publiek-private samenwerking. Een dikke 9 voor de persoonlijke en inhoudelijke dienstverlening van ons RMT! KplusV hield het afgelopen kwartaal een enquête onder werkzoekenden (UWV en gemeenten), zzp’ers en ‘nuggers’ (niet bekend als werkzoekenden bij gemeenten) in onze regio. Loopbaancoaches van de bonden en UWV zijn met naam en toenaam genoemd door de kandidaten, die dankzij de persoonlijke en inhoudelijke begeleiding een nieuwe baan hebben gevonden!

Veel leesplezier,
Selma Nijhof
Manager / Kwartiermaker Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam
Directeur a.i. Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam

Download (pdf) en bekijk hier:
RWC-Kwartaalupdate-1-2024

RWC-Kwartaalupdate-1-2024-_Pagina_01-voorkant

Kwartaalupdate in het kort:

Werknemersteam
Kennissessie Neurodiversiteit: de kracht van talent

Werkgeversteam
Nieuwe medewerkers dankzij Bedrijven in Zicht

Ongekend Talent
Talenten komen vooruit met mbo-certificaat ‘Individuele basiszorg verlenen’

Mbo praktijkleren derde leerweg
Pilot Internationaal Talent gericht op uitstroom naar zorg en kinderopvang

Werkdesk Kunst en Cultuur
Mensen met ambitie klaarstomen tot leiders in de Culturele en Creatieve sector

Loopbaanpad IT
Equals en Regionaal Werkcentrum vergroten samen de kansen voor vrouwen in de IT

Loopbaanpad Bouw, Techniek en Groen
Khalid leert alles over het onderhoud van Connexxion bussen

Loopbaanpad Transport en Logistiek
Van Roadshow tot Talenthub

Loopbaanpad Zorg en Welzijn
Wervelende campagne Hulp bij het huishouden

Integrale dienstverlening Leren en Werken
Dependance Schiphol
Resultaten in cijfers
RWC-Kwartaalupdate-1-2024